Instytut Historii i Nauk Politycznych

Uniwersytetu w Białymstoku


Kategoria: Tablica ogłoszeń

Zajęcia z dr. J. Brzozowskim

Szanowni Państwo Studenci H-2 Na najbliższe (15. 02. 2018 r.) zajęcia z Geografii Turystycznej Regionu zapraszam obie grupy razem na godzinę 16.20. Pozdrawiam serdecznie J. BrzozowskiOdwołanie zajęć z mgr. Grzegorzem Przeździeckim

Szanowni Studenci. Informujemy, że w okresie 21.11.  – 24.11. 2017 r.  zajęcia z mgr. Grzegorzem Przeździeckim zostają odwołane z powodu choroby prowadzącego.


Spotkanie z opiekunem I roku stosunków międzynarodowych (I stopnia)

Spotkanie z opiekunem I roku stosunków międzynarodowych (I stopnia) – dr Eweliną Waśko-Owsiejczuk odbędzie się 23 listopada o godz. 11.20 w sali 94 (aula). Obecność obowiązkowa.


Odwołanie zajęć z mgr. Grzegorzem Przeździeckim

Szanowni Studenci. Informujemy, że w okresie 25.10. – 3.11. 2017 r.  zajęcia z mgr. Grzegorzem Przeździeckim zostają odwołane z powodu choroby prowadzącego.


Seminarium magisterskim i licencjackim – prof. Joanna Sadowska

Szanowni Państwo, zapraszam do uczestnictwa w prowadzonym przeze mnie seminarium magisterskim i licencjackim. Studentom HISTORII proponuję przygotowanie prac z zakresu historii najnowszej, a w szczególności z dziejów Polski powojennej (okres PRL – kwestie społeczne, relacje władza-społeczeństwo, przemiany kulturowe itp.) Studentom STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH proponuję tematy dotyczące bieżącej sytuacji politycznej w świecie i jej relacjonowania w mediach, […]


Logo

Odwołanie zajęć z dr. hab. M. Drozdowskim

Szanowni Studenci. Informujemy, że w dniu 25 V zajęcia z dr. hab. M. Drozdowskim zostają odwołane z powodu choroby prowadzącego.


Logo

Przełożenie zajęć z dr B. Goworko-Składanek

Szanowni studenci I roku Stosunków Międzynarodowych1 stopnia  Uprzejmie informujemy, na prośbę dr B. Goworko-Składanek, że zajęcia z przedmiotu Ochrona praw własności intelektualnejz dnia 10 maja br. zostają przełożone na dzień 17 maja br. o stałej porze tj. godz. 18.00 (w tym czasie odbędzie się egzamin zerowy)  


Logo

Odwołanie zajęć z prof. M. Dajnowicz

Szanowni studenci Uprzejmie informujemy, że w dniu 15 maja br. (poniedziałek) nie odbędą zajęcia z prof. M. Dajnowicz. Zajęcia zostaną odrobione w uzgodnionym późniejszym terminie   05.05.2017 r.


Logo

Odwołanie zajęć z dr hab. M. Liedke

Szanowni studenci II roku Stosunków Międzynarodowych drugiego stopnia   Uprzejmie informujemy, że p. dr hab.  M. Liedke  odwołuje w  środę – 10 maja br. zajęcia oraz dyżur. Zajęcia zostaną odrobione w uzgodnionym późniejszym terminie   05.05.2017 r.


Miniatura IHiNP

Odwołanie zajęć z dr J. Brzozowskim

Szanowni Studenci, informujemy, że zajęcia z dr J. Brzozowskim w dniu 28 II zostają odwołane.


Miniatura IHiNP

Zajęcia z dr O. Voytyuk odwołane

Szanowni Studenci, informujemy, że zajęcia z dr O. Voytyuk w dniach 16 i 23 III zostają odwołane. Zajęcia zostaną odpracowane w uzgodnionym terminie


Logo

Egzamin poprawkowy z przedmiotu Prehistoria ziem polskich

Szanowni Studenci, egzamin poprawkowy z przedmiotu Prehistoria ziem polskich odbędzie się 3 III (czwartek), o godz. 18.00 w pok. 117.


Logo

Egzamin poprawkowy z przedmiotu Historia nowożytna

Szanowni Studenci, egzamin poprawkowy z przedmiotu Historia nowożytna odbędzie się 3 III (piątek), od godz. 16.00 w pok. 117.


Logo

Egzamin poprawkowy z przedmiotu Historia świata i Polski po II wojnie światowej

Szanowni Studenci, informujemy, że egzamin poprawkowy z przedmiotu Historia świata i Polski po II wojnie światowej odbędzie się w środę 1 III o godz. 11.20 w s. 108A.


Logo

Odwołane zajęcia z dr hab. M. Drozdowskim

Informujemy, że w dniu 23 II 2017 r. zajęcia z dr hab. M. Drozdowskim zostają odwołane z powodu choroby prowadzącego. Zajęcia zostaną odpracowane w uzgodnionym terminie.


Logo

Odwołane zajęcia z mgr L. Gołębiowską

Informujemy, że w dniu 23 II 2017 r. zajęcia z mgr L. Gołębiowską (grupa z godz. 11.20) zostają odwołane z powodu choroby prowadzącej. Zajęcia zostaną odpracowane w uzgodnionym terminie.


Logo

Zaliczenia u dr Anny Jurczuk

Szanowni Studenci, Zaliczenie wszelkich zaległych spraw u dr A. Jurczuk (Polityka gospodarcza, Ekonomia rozwoju) odbędzie się 1 III o godz. 14.30 w s. 46.


Logo

Egzamin poprawkowy – Mikroekonomia

Szanowni Studenci, Egzamin poprawkowy z przedmiotu Mikroekonomia odbędzie się w dn. 1 III o godz. 14.30 w s. 46.


Logo

Zajęcia z dr W. Walczakiem

Szanowni Studenci, zajęcia z dr W. Walczakiem w semestrze letnim rozpoczną się od dn. 28 II 2017 r..
Kontakt

Plac Niezależnego Zrzeszenia Studentów 1, 15-420 Białystok
tel./fax: +48 85 745 74 43
www.historia.uwb.edu.pl
e-mail: historia@uwb.edu.pl

Wyszukiwanie w witrynie