Instytut Historii i Nauk Politycznych

Uniwersytetu w Białymstoku


Powrót do: Instytut Historii i Nauk Politycznych • Kurs do matury

Kurs do matury

ZAPRASZAMY NA BEZPŁATNY KURS PRZYGOTOWAWCZY DO MATURY Z

Historii

Zajęcia  będą odbywały się od 5 marca do 23 kwietnia 2016r. W każdą sobotę w godzinach 9.30 -13.00, w budynku Wydziału Socjologiczno-Historycznego, Pl. Uniwersytecki 1, sali 108A. Obowiązuje wpisowe w wysokości 50 złotych, nr konta podany zostanie na stronie: www.herodot@uwb.edu.pl

Program:

  1. Starożytność
  2. Średniowiecze
  3. Nowożytność
  4. XIX wiek
  5. Historia współczesna (Polski)
  6. Historia współczesna (Powszechna)

Organizatorzy zapewniają bezpłatne materiały dydaktyczne, oraz certyfikat uczestnictwa w kursie.

Zgłoszenia należy wysyłać na adres: brzozowskij@gmail.com

O kwalifikacji uczestników decyduje kolejność zgłoszeń.

Koordynator projektu:

dr Jacek Brzozowski (brzozowskij@gmail.com)

 

MATERIAŁY:

oniżej zamieszczamy materiały do wykładów z historii i WOS

– dr hab. A. PaskoOrganizacje międzynarodowe – wejdź

– wykład Systemy polityczne i transformacja ustrojowa – wejdź

– dr K. Łopatecki

1. Prawo – wejdź (plik .pptx)

– prof. D. Boćkowski:

1. Terroryzm we współczesnym świecie – wejdź

2. Wojny i konflikty zbrojne  współczesnego świata – wejdź

– dr T. Mojsik

1. Starożytność (plik pdf) – wejdź

– dr hab. K. Szelągowska

1. XIX wiek – przemiany cywilizacyjne – wejdź

2. XIX wiek- historia polityczna – wejdź

 Kontakt

Plac Niezależnego Zrzeszenia Studentów 1, 15-420 Białystok
tel./fax: +48 85 745 74 43
www.historia.uwb.edu.pl
e-mail: historia@uwb.edu.pl

Wyszukiwanie w witrynie