Instytut Historii i Nauk Politycznych

Uniwersytetu w Białymstoku


Powrót do: Instytut Historii i Nauk Politycznych • Nasi absolwenci

Nasi absolwenci

Powołanie Rady Absolwentów

Instytutu Historii i Nauk Politycznych

Uniwersytetu w Białymstoku

 

            Instytut Historii i Nauk Politycznych Uniwersytetu w Białymstoku ukończyło wielu wspaniałych absolwentów, wśród których są działacze samorządowi, dziennikarze, politycy oraz inni wybitni specjaliści w swoich dziedzinach. W związku z tym, pojawiła się inicjatywa powołania Rady Absolwentów Instytutu Historii i Nauk Politycznych, jako organu doradczo-opiniującego. Chcielibyśmy, aby nasi absolwenci mieli realny wpływ na kształtowanie i funkcjonowanie Instytutu. Zależy nam na zwiększeniu integracji Uczelni z otoczeniem społeczno-gospodarczym, społecznościami lokalnymi, instytucjami i mediami.

W dniu 26 czerwca 2014 r. powołana została Rada Absolwentów Instytutu Historii i Nauk Politycznych UwB, w skład której wchodzą:

Przewodniczący: Józef Klim – absolwent historii (1983 r.) – obecnie pełni funkcję Wiceprezesa PKS Białystok, w latach 1999-2001 piastował urząd wicewojewody podlaskiego, w latach 2002-2005 pełnił funkcję zastępcy prezydenta Białegostoku, Poseł na Sejm RP V (2005-2007) i VI (2007-2011) kadencji.

Wiceprzewodnicząca Paula Kondracka – lektor, Akademia Językowa „Języki Świata”

Sekretarz – dr Ewelina Waśko-Owsiejczuk – adiunkt w Instytucie Historii i Nauk Politycznych UwB

 

Członkowie Rady:

Ewa Ambroziak – doktorantka IHiNP UwB

Monika Andrulewicz – dziennikarz, Telewizja Polska S.A. Oddział w Białymstoku

Adam Andruszkiewicz – absolwent stosunków międzynarodowych IHiNP UwB

Gen. Krzysztof Aleksander Bondaryk – dyrektor Narodowego Centrum Kryptologii przy Ministerstwie Obrony Narodowej

Jacek Chlewicki – dziennikarz, Kurier Poranny Białystok

Tadeusz Ciszkowski – burmistrz Dąbrowy Białostockiej

Tomasz Danilecki – asystent prasowy oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Białymstoku

Dr Marek Kietliński – dyrektor Archiwum Państwowego w Białymstoku

Krzysztof Kukliński – muzealnik, Muzeum Rzeźby Alfonsa Karnego Oddział Muzeum Podlaskiego w Białymstoku

Andrzej Lechowski – dyrektor Muzeum Podlaskiego

Dariusz Mierzyński – dyrektor Publicznego Gimnazjum nr 18 w Białymstoku

Dariusz Piontkowski – poseł na Sejm RP

Tadeusz Radziwonowicz – dyrektor Archiwum Państwowego w Suwałkach

Jerzy Sołdatow – zastępca Komendanta Podlaskiej Wojewódzkiej Komendy Ochotniczych Hufców Pracy

Marcin Tomkiel – dziennikarz Polskiego Radia Białystok

Karol Wasilewski – redaktor, Portal Czas Białegostoku

Dr Marcin Zwolski – specjalista w Instytucie Pamięci Narodowej Oddział w Białymstoku

           Kontakt

Plac Niezależnego Zrzeszenia Studentów 1, 15-420 Białystok
tel./fax: +48 85 745 74 43
www.historia.uwb.edu.pl
e-mail: historia@uwb.edu.pl

Wyszukiwanie w witrynie