Instytut Historii i Nauk Politycznych

Uniwersytetu w Białymstoku


Powrót do: Instytut Historii i Nauk Politycznych • ZJAZD ABSOLWENTÓW!!!

ZJAZD ABSOLWENTÓW!!!

W 2018 r. będziemy obchodzili jubileusz 50-lecia studiów historycznych w Białymstoku. Z tej okazji zamierzamy 16 czerwca 2018 r. zorganizować zjazd absolwentów naszego Instytutu. Wkrótce przedstawimy więcej szczegółów dotyczących tego wydarzenia.

Kontakt

Plac Uniwersytecki 1, 15-420 Białystok
tel./fax: +48 85 745 74 43
www.historia.uwb.edu.pl
e-mail: historia@uwb.edu.pl

Wyszukiwanie w witrynie