Powrót do: Wydział Historii i Stosunków Międzynarodowych • Podlasie Studies

Podlasie Studies

In publishing since 1989

Editor in Chief: Associate professor Grzegorz Zackiewicz

ISSN: 0867 – 1370

DOI: 10.15290

Editorial office address: Faculty of History and International Relations University of Białystok;
pl. NZS 1; 15 – 420 Białystok;
tel./fax +48 85 745 74 43, +48 85 745 74

E-mail address: studiapodlaskie@uwb.edu.pl

 dostępne numery czasopisma- wejdź

Periodicity: annual

Size: B5

Medium: paper (original) and electronic

No of copies: 150

Bases:

CEJSH: from 2006

BazHum

Index Copernicus

Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku (Publishing House of University of Bialystok)Kontakt

Wydział Historii i Stosunków Międzynarodowych
Uniwersytet w Białymstoku

Plac Niezależnego Zrzeszenia Studentów 1
15-420 Białystok
tel./fax: +48 85 745 74 44

www.hism.uwb.edu.pl
e-mail: sekretariat.hism@uwb.edu.pl

Wyszukiwanie w witrynie