Instytut Historii i Nauk Politycznych

Uniwersytetu w Białymstoku


Powrót do: Instytut Historii i Nauk PolitycznychPracownicy • dr Katarzyna Korzeniewska-Wołek


dr Katarzyna Korzeniewska-Wołek

korzeniewska-wołek

 • Data uzyskania stopnia naukowego:
 • magister – 1996 rok, Central European University, Budapest
 • doktor – 2007 rok, Instytut Filozofii i Socjologii PAN, Warszawa

Zainteresowania badawcze:

 • nacjonalizm,
 • pamięć społeczna,
 • historia Litwy w okresie sowieckim

Dane kontaktowe:

Nr telefonu: 085 745 74 43
e-mail: katarzyna.korzeniewska@gmail.com

Najważniejsze publikacje:

Lista wszystkich publikacji – wejdź

 • Katarzyna Korzeniewska ir in.  (red.), Lithuanians and Poles against Communism after 1956. Parallel Ways to Freedom?, Vilnius 2013.
 • Katarzyna Korzeniewska, „Vietinis”, lenkas, katalikas: pietryčių Lietuvos gyventojų religinė-etninė tapatybė, „Etniškumo studijos”, nr 2/2013.
 • Katarzyna Korzeniewska i in. (red.), „Politeja. Studia litewskie”, nr 16, 2011.  (numer poświęcony tematyce litewskiej).
 • Katarzyna Korzeniewska, Pozostawić historii? Polacy i Litwini w roku 2001, „Polski Przegląd Dyplomatyczny” 2001,nr 2.
 • Katarzyna Korzeniewska, Leaving History Behind? Poles and Lithuanians in the Year 2001. „Lithuanian Foreign Policy Review”, nr 1 (7), 2001.


Kontakt

Plac Niezależnego Zrzeszenia Studentów 1, 15-420 Białystok
tel./fax: +48 85 745 74 43
www.historia.uwb.edu.pl
e-mail: historia@uwb.edu.pl

Wyszukiwanie w witrynie