Powrót do: Wydział Historii i Stosunków MiędzynarodowychPracownicy • dr Anna Jurczuk


dr Anna Jurczuk

Data uzyskania stopnia naukowego:

 • 2007                            Stopień naukowy doktora nauk ekonomicznych z zakresu zarządzania
 • 2001-2002                  Studia podyplomowe Menedżersko – Finansowe w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie
 • 1994-1999                  Studia magisterskie na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu w Białymstoku

Zainteresowania badawcze:

 • Ład gospodarczy;
 • Ekonomia instytucjonalna;
 • Transformacja gospodarcza.

Dane kontaktowe:

 • Plac Uniwersytecki 1, 15-420 Białystok
 • nr telefonu: 85 745 74 92
 • fax: 85 745 75 29
  e-mail: a.jurczuk@uwb.edu.pl

 

Dyżury pracowników Instytutu Historii i Nauk Politycznych UwB

Najważniejsze publikacje:

Lista wszystkich publikacji – wejdź

 • Jurczuk A., Pysz P.,Dokąd zmierzał system gospodarczy Polski w latach 1995-2012?, „Gospodarka Narodowa”, 3/ 2016, s. 5-34.
 • Pysz P., Jurczuk A., Moszyński M., Relacja stanowionego i spontanicznego ładu gospodarczego – od ujęcia statycznego do dynamicznego, „Ekonomista’, 6/2016, s. 799-822.
 • Jurczuk A., Uwarunkowania transformacji polskiej gospodarki a proces tworzenia instytucji formalnych, w: Nowa ekonomia instytucjonalna a nauki o zarządzaniu, red. Rudolf S., Wyd. CeDeWu, Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku, 2016, s. 223-240.
 • Jurczuk A.,The competitive order of Poland’seconomyduring the system transformationprocess – price controls, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu,T. 68 nr 3, 2016, s. 133-157.
 • Pysz P., Grabska A., Moszyński M., Stanowiony i spontaniczny ład gospodarczy w procesie transformacji systemowej Polski i byłej NRD, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Toruniu, Instytut Badań Gospodarczych, Toruń 2014, ss. 391.
 • Spontaniczne i stanowione elementy ładu gospodarczego w procesie transformacji – dryf ładu czy jego doskonalenie?, Pysz P., Grabska A., Moszyński M., Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Warszawa 2014, ss. 345.
 • Ład gospodarczy a współczesna ekonomia, red. Pysz P., Grabska A., Moszyński M., PWN, Warszawa 2014, ss. 286. Grabska A., Uwarunkowania ładu spontanicznego i stanowionego w gospodarce Polski okresu transformacji, „Gospodarka Narodowa”, 5-6/2012, s. 119-140.
 • Grabska A., Rola ładu stanowionego według W. Euckena w okresie transformacji systemowej, „Optimum”, 4/2011.


Kontakt

Wydział Historii i Stosunków Międzynarodowych
Uniwersytet w Białymstoku

Plac Niezależnego Zrzeszenia Studentów 1
15-420 Białystok
tel./fax: +48 85 745 74 44

www.hism.uwb.edu.pl
e-mail: sekretariat.hism@uwb.edu.pl

Wyszukiwanie w witrynie