Powrót do: Wydział Historii i Stosunków MiędzynarodowychPracownicy • dr Artur Konopacki


dr Artur Konopacki

Dane kontaktowe:

Dyżur dydaktyczny w semestrze letnim: czwartek 13.00-14.00, s. 137

e-mail: a.konopacki@uwb.edu.pl

Zainteresowania badawcze:

 • historia Wielkiego Księstwa Litewskiego ze szczególnym uwzględnieniem społeczności tatarskiej w tym szczególna rola kitabistyki,
 • funkcjonowanie społeczności muzułmańskiej w Rzeczypospolitej,
 • historia oświaty w XIX wieku,
 • historia regionu

Najważniejsze publikacje:

Lista wszystkich publikacji – wejdź

 • Konopacki, 
Tatarzy w Nowogródku a rękopis tłumaczenia Koranu z Czombrowa, [w:] Rękopis z Czombrowa. Filomacki przekład Koranu – edycja i studium historyczne-filologiczne zabytku, pod red. J. Kulwicka-Kamińska, Cz. Łapicz, Toruń, 2019,
 • Muslim East in Eastern and Southern Slavic Literature, edited by Grzegorz Czerwiński, Artur Konopacki, Anetta Buras-Marciniak, and Eugenia Maksimowicz, Białystok 2019, https://repozytorium.uwb.edu.pl/jspui/handle/11320/8801
 • Tatarskie biografie. Indywidualne losy – ich wpływ na budowanie i podtrzymanie tożsamości grupy, pod red A. Konopacki, Białystok 2019
 • Konopacki, Cz. Łapicz, A. Kulwicka-Kamińska, Tatarzy litewscy czy Lipkowie rozważania historyczno-semantyczne oraz propozycje terminologiczne, [w:] Wschód muzułmański w ujęciu interdyscyplinarnym. Ludzie-teksty-historia, pod red. G. Czerwiński, A. Konopacki Białystok 2017. https://repozytorium.uwb.edu.pl/jspui/handle/11320/7193
 • Konopacki, Jak być dobrym muzułmaninem – nauki praktyczne płynące z kitabów Tatarów Wielkiego Księstwa Litewskiego, na przykładzie kitabu Łuckiewicza. „Slavia Vilniensis”, nr 60, 2015
 • Konopacki, Risale Tatari Leh, Report on the Lithuanian Tatars submitted to Sultan Suleyman by a Tatar, [w:] Christian-Muslim Relations. A Bibliographical History vol.7 with J. Azumach, S. Grodź, A. Newman, D. Pratt, Leiden-Boston 2015, s. 359-361.
 • Konopacki, Maciej z Miechowa, [w:] Christian-Muslim Relations. A Bibliographical History vol.7 with J. Azumach, S. Grodź, A. Newman, D. Pratt, Leiden-Boston 2015, s. 65-70
 • Ku nowym kierunkom. O potrzebie interdyscyplinarnego ujęcia badawczego kultury, tradycji i historii społeczności tatarskiej”- pod red. A. Konopacki, Białystok 2015, ss. 1-230.
 • Konopacki, Piotr Czyżewski „True Tatar Alfurkan divided into 40 parts”, [w:] Christian-Muslim Relations. A Bibliographical History vol.8 with C. Bennett, L. Demiri, M. Frederiks, S. Grodź, D. Pratt Leiden-Boston 2016 Leiden-Boston 2016, s. 734-738.
 • Konopacki, Piotr Starkowiecki, Translation of the Qur’an [w:] Christian-Muslim Relations. A Bibliographical History vol.8 with C. Bennett, L. Demiri, M. Frederiks, S. Grodź, D. Pratt, Leiden-Boston 2016, s. 782-783

 Kontakt

Wydział Historii i Stosunków Międzynarodowych
Uniwersytet w Białymstoku

Plac Niezależnego Zrzeszenia Studentów 1
15-420 Białystok
tel./fax: +48 85 745 74 43

www.hism.uwb.edu.pl
e-mail: sekretariat.hism@uwb.edu.pl

Wyszukiwanie w witrynie