Powrót do: Wydział Historii i Stosunków MiędzynarodowychPracownicy • dr Artur Konopacki


dr Artur Konopacki

Dane kontaktowe:

Dyżur dydaktyczny w semestrze letnim:  środa: 13.00 – 14.30, s. 137

e-mail: a.konopacki@uwb.edu.pl

Zainteresowania badawcze:

obejmują szeroko pojętą historię, ze szczególnym uwzględnieniem dziejów społeczności tatarskiej Wielkiego Księstwa Litewskiego. Zajmuje się również zjawiskiem wielokulturowości i wieloreligijności, która kształtowała się na przestrzeni wieków w Rzeczypospolitej. Prowadzi własne prace badawcze związane przede wszystkim z osadnictwem tatarskim, dziejami islamu i polityką wobec różnowierców w okresie do XIX wieku, czego efektem są liczne publikacje naukowe i popularno-naukowe oraz monografia pt. Życie religijne Tatarów na ziemiach Wielkiego Księstwa Litewskiego w XVI-XIX wieku (2010). Zainteresowania badawcze obejmują również historię regionalną ze szczególnym uwzględnieniem procesów edukacyjnych i przemian oświatowych w okresie XVIII-XX wieku.

Tematyka seminariów dyplomowych:

 • Wielkie Księstwo Litewskie
 • Tatarzy
 • Islam
 • Stosunki religijne w XVI-XIX wieku
 • Oświata i edukacja od XVI do XX wieku

Najważniejsze publikacje:

Lista wszystkich publikacji – wejdź

 1. A. Konopacki, 
Tatarzy w Nowogródku a rękopis tłumaczenia Koranu z Czombrowa, [w:] Rękopis z Czombrowa. Filomacki przekład Koranu – edycja i studium historyczne-filologiczne zabytku, pod red. J. Kulwicka-Kamińska, Cz.Łapicz, Toruń, 2019,
 2. Tożsamość a religia Tatarów Wielkiego Księstwa Litewskiego, [w:] Tożsamość a religia Tatarów Wielkiego Księstwa Litewskiego, pod red. A. Konopacki, Białystok 2017
 3. Muslim East in Eastern and Southern Slavic Literature, edited by Grzegorz Czerwiński, Artur Konopacki, Anetta Buras-Marciniak, and Eugenia Maksimowicz, Białystok 2019
 4. Tatarskie biografie. Indywidualne losy – ich wpływ na budowanie i podtrzymanie tożsamości grupy, pod red A. Konopacki, Białystok 2019
 5. Tatarzy w Niepodległej. Tatarskie drogi do niepodległości, pod red. A. Konopacki 2018
 6. Wschód muzułmański w literaturze polskiej. Idee i obrazy, pod red. G. Czerwiński, A. Konopacki, Białystok 2016
 7. Risale Tatari Leh, Report on the Lithuanian Tatars submitted to Sultan Suleyman by a Tatar, [w:] Christian-Muslim Relations. A Bibliographical History vol.7 with J. Azumach, S. Grodź, A. Newman, D. Pratt, Leiden-Boston 2015, s. 359-361.
 8. Leh karlina name-i humayun-Imperial letter to the Polish king, [w:] Christian-Muslim Relations. A Bibliographical History vol.7 with J. Azumach, S. Grodź, A. Newman, D. Pratt, Leiden-Boston 2015, s. 732-734.
 9. Were Tatars from Grand Duchy of Lithuania in Contact with Ottoman Empire in the Period of First Polish Republic? [w:] Turkish-Polish Relations: Past, Present and Future Edited by: Sedat LAÇİNER Hamit PALABIYIK Karol KUJAWA Vener GARAYEV, Ankara, 2015.
 10. Autorzy, kompilatorzy, kopiści – rzecz o rękopisach Tatarów Wielkiego Księstwa Litewskiego, [:w] Tefsir Tatarów Wielkiego Księstwa Litewskiego Teoria i praktyka badawcza, pod red. J. Kulwicka-Kamińska, Cz. Łapicz, Toruń 2015.

Publikacje związane z problematyką prowadzonych zajęć:

 •  Tożsamość a religia Tatarów Wielkiego Księstwa Litewskiego, pod red. A. Konopacki, Białystok 2017
 • Życie religijne Tatarów na ziemiach Wielkiego Księstwa Litewskiego w XVI-XIX wieku, Warszawa 2010;
 • Nieznany rękopis polskiego przekładu Koranu, współautorstwo J. Kulwicka-Kamińska, Cz. Łapicz, [w:] Estetyczne aspekty literatury polskich, białoruskich i litewskich Tatarów, Białystok 2015, s. 49-67.
 • Wschód muzułmański w literaturze polskiej. Idee i obrazy, pod red. z G. Czerwiński, A. Konopacki, Białystok 2016, ss.1-334, seria Colloquia orientalia bialostocensia, 16.

 Kontakt

Wydział Historii i Stosunków Międzynarodowych
Uniwersytet w Białymstoku

Plac Niezależnego Zrzeszenia Studentów 1
15-420 Białystok
tel./fax: +48 85 745 74 44

www.hism.uwb.edu.pl
e-mail: sekretariat.hism@uwb.edu.pl

Wyszukiwanie w witrynie