Instytut Historii i Nauk Politycznych

Uniwersytetu w Białymstoku


Powrót do: Instytut Historii i Nauk PolitycznychPracownicy • dr Beata Goworko-Składanek


dr Beata Goworko-Składanek

Lista wszystkich publikacji – wejdź

Dane kontaktowe:

Nr telefonu:
e-mail: beata.goworko@uwb.edu.pl

 


Kontakt

Plac Niezależnego Zrzeszenia Studentów 1, 15-420 Białystok
tel./fax: +48 85 745 74 43
www.historia.uwb.edu.pl
e-mail: historia@uwb.edu.pl

Wyszukiwanie w witrynie