Instytut Historii i Nauk Politycznych

Uniwersytetu w Białymstoku


Powrót do: Instytut Historii i Nauk PolitycznychPracownicy • dr Dorota Miłoszewska


dr Dorota Miłoszewska

Data uzyskania stopnia naukowego:

 • magister – 2007 rok, Uniwersytet Zielonogórski
 • doktor – 2013 rok, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Zainteresowania badawcze:

 • stosunki międzynarodowe i szeroko pojęte bezpieczeństwo światowe,
  w tym relacje transatlantyckie;
 • polityka zagraniczna USA oraz literatura o szerokiej tematyce amerykańskiej;
 • potęga oraz jej percepcja w środowisku międzynarodowym [w tym jej „twarde”
  i „miękkie” atrybuty];
 • geopolityka i geostrategia;
 • terroryzm międzynarodowy;
 • neokonserwatywna myśl polityczna.

Dane kontaktowe:

e-mail: d.miloszewska@uwb.edu.pl

Dyżury pracowników Instytutu Historii i Nauk Politycznych UwB

Publikacje:

Autorka kilkudziesięciu publikacji naukowych [wśród nich znajdują się: dwie monografie naukowe, praca pod redakcją, artykuły w czasopismach naukowych, artykuły pokonferencyjne, rozdziały w pracach zbiorowych, oraz inne projekty badawcze].

Lista wszystkich publikacji oraz dalsze informacje naukowe: wejdźKontakt

Plac Niezależnego Zrzeszenia Studentów 1, 15-420 Białystok
tel./fax: +48 85 745 74 43
www.historia.uwb.edu.pl
e-mail: historia@uwb.edu.pl

Wyszukiwanie w witrynie