Instytut Historii i Nauk Politycznych

Uniwersytetu w Białymstoku


Powrót do: Instytut Historii i Nauk PolitycznychPracownicy • dr Ewelina Waśko-Owsiejczuk


dr Ewelina Waśko-Owsiejczuk

Data uzyskania stopnia naukowego:

 • doktor nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce, specjalność stosunki międzynarodowe – 2012 rok, Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych, Uniwersytet Warszawski
 • magister historii – 2009 rok, Wydział Historyczno-Socjologiczny Uniwersytet w Białymstoku
 • magister politologii – 2007 rok, Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych, Uniwersytet Warszawski

Adiunkt w Instytucie Historii i Nauk Politycznych Uniwersytetu w Białymstoku. Stypendystka Roosevelt Study Center w Middelburgu (sierpień 2016 r.), Arab Transformations Project (maj 2016 r.) oraz John F. Kennedy Institute for North American Studies przy Freie Universität w Berlinie (luty 2017 r.). Sekretarz w „Białostockich Tekach Historycznych”, Redaktor tematyczny w „International and Security Studies, Institute for Security”. Prezes Zarządu Oddziału  Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych – Oddział w Białymstoku. Współorganizatorka Forum Amerykanistycznego – cyklicznych warsztatów naukowych organizowanych na Uniwersytecie w Białymstoku. Członek zespołu badawczego – Seminarium Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa, gromadzącego specjalistów zajmujących się naukowo analizą polityki zagranicznej i bezpieczeństwa. Opiekun Koła Nauk Politycznych UwB. Sekretarz Rady Absolwentów Instytutu Historii i Nauk Politycznych UwB.

Prowadziła wykłady, badania i prezentowała ich wyniki m.in. w Nowym Jorku, Saratodze Springs, Bostonie, Bratysławie, Berlinie, Edynburgu, Genewie, Dublinie, Londynie, Barcelonie, Salzburgu, Middelburgu. Wzięła udział w kilkudziesięciu konferencjach naukowych w kraju i za granicą. Otrzymała dwukrotnie (w 2010 i 2012 r.) nagrodę Rektora Uniwersytetu w Białymstoku za pracę naukową. Kierownik kilku projektów badawczych zrealizowanych w ramach dotacji na badania młodych naukowców Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Kennedy Grants Program oraz Roosevelt Study Center Research Grants.

 

 Forum Amerykanistyczne –  WEJDŹ

Dyżury pracowników Instytutu Historii i Nauk Politycznych UwB

Zainteresowania badawcze:

 • polityka bezpieczeństwa USA (m.in. zwalczanie terroryzmu, działalność służb specjalnych);
 • polityka zagraniczna Stanów Zjednoczonych wobec Bliskiego Wschodu;
 • misje polityczne ONZ w regionie MENA;
 • kobiety w polityce zagranicznej i bezpieczeństwa USA.

 

Dydaktyka:

 • Polityka bezpieczeństwa Stanów Zjednoczonych
 • Podstawy bezpieczeństwa międzynarodowego
 • Polityka USA wobec MENA
 • Stosunki polsko-amerykańskie
 • Współczesne systemy polityczne
 • Seminarium licencjackie

 

Tematyka seminariów:

 • polityka zagraniczna USA wobec regionu Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej;
 • bezpieczeństwo międzynarodowe (m.in. operacje zbrojne, zwalczanie terroryzmu, działalność organizacji terrorystycznych);
 • bezpieczeństwo narodowe i wewnętrzne (m.in. funkcjonowanie służb specjalnych);
 • rola organizacji międzynarodowych systemie (m.in. operacje pokojowe ONZ, NATO);
 • rola i wpływ kobiet na politykę;
 • kobiety w służbach mundurowych.

 

Ważniejsze publikacje:

Książki

 • American Historical Sources from 1945 to 2016, Wydawnictwo Napoleon V, Oświęcim 2017, ss. 337.
 • Polityka bezpieczeństwa narodowego Stanów Zjednoczonych Ameryki w latach 2001-2009, Wydawnictwo Avalon, Kraków 2014, ss. 330.

Artykuły w czasopismach naukowych:

 • Wpływ polityki USA na powstanie „państwa” islamskiego. O spuściźnie prezydentury George’a W. Busha, „Athenaeum. Polskie Studia Politologiczne”, Vol. 53/2017, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, s. 7-31.
 •  Misja Wsparcia Narodów Zjednoczonych dla Iraku – cele, zadania i inicjatywy ONZ po zakończeniu II wojny w Zatoce Perskiej, „Stosunki Międzynarodowe-International Relations”, nr 3, t. 53, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2016, s.133-153.
 •  The American Military Strategy to Combat the ‘Islamic State’ in Iraq and Syria: Assumptions, Tactics and Effectiveness, „Polish Political Science Yearbook”, Volume 45, 2016, s. 317–336.
 •  Globalizacja tortur – o programie tajnych więzień CIA na świecie, „Politeja. Pismo Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego”, nr 45, Kraków 2016, s. 207-233.
 • Geostrategia Stanów Zjednoczonych w dobie „rewolucji łupkowej”, „Studia Polityczne”, nr 1(41), Polska Akademia Nauk, Warszawa 2016, s. 153-176.
 • Droga Condoleezzy Rice do wielkiej polityki, „Studia Politologiczne”, nr 41, Instytut Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2016, s. 276-299.
 •  National Security Letters — A Controversial FBI Tool to Fight Terrorism, „Internal Security”, Volume 2015; 7(2), pp. 71–90.
 •  Polityka administracji Georgea W. Busha wobec Bliskiego Wschodu – o planach demokratyzacji i stabilizacji gospodarczej regionu, „Przegląd Politologiczny”, nr 2, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2015, s. 21-35.
 • Łamanie praw człowieka w imię ochrony bezpieczeństwa. Polityka USA wobec zagrożenia terroryzmem na początku XXI wieku, „Przegląd Strategiczny”, nr 2, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2013, s. 167-176.
 •  Wpływ „wojny z terroryzmem” na reelekcję Georgea W. Busha, „Studia Podlaskie”, t. XIX, Wydawnictwo UwB, Białystok 2011, s. 231-250.
 • Polityka bezpieczeństwa narodowego Stanów Zjednoczonych Ameryki po 11 września 2001 r., „Zeszyty Naukowe Akademii Obrony Narodowej”, 4(85), Wydawnictwo AON, Warszawa 2011, s. 280-294.
 • Wydarzenia 11 września 2001 r. w świetle prasy polskiej, „Białostockie Teki Historyczne”, t. VII, Wydawnictwo UwB, Białystok 2009, s. 139-151.

Rozdziały w pracach zbiorowych:

 • Zwalczanie terroryzmu po 9/11 – nowe procedury, uprawnienia i narzędzia amerykańskich służb specjalnych, [w:] Z. Siemiątkowski, A. Zięba (red.), Służby Specjalne we współczesnym państwie, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2016, s. 247-259.
 • Mission Not Accomplished o amerykańskich planach zwalczania terroryzmu w Iraku po obaleniu reżimu Saddama Husajna, J. Marszałek-Kawa, Hassan Ali Jamsheer (red.), Bliski Wschód na rozdrożu, Toruń 2016, s. 63-82.
 • Polityka bezpieczeństwa USA wobec Iraku w latach 2005-2009, [w:] Justyna Zając, Agata Włodkowska-Bagan, Marcin Kaczmarski (red.), Bezpieczeństwo międzynarodowe: Polska-Europa-Świat, Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Ryszardowi Ziębie z okazji czterdziestolecia pracy naukowej, Wydawnictwo UW, Warszawa 2015, s. 567-577.
 • The intensity of anti-American sentiment in the world after the events at Abu Ghraib and Guantanamo, [w:] H. Parafianowicz (red.), Polish Perspectives on American History, Wydawnictwo UwB, Białystok 2013, s. 329-343.

Recenzje:

 • George W. Bush, Decision Points, Crown Publishers, New York 2010, ss. 497; “Białostockie Teki Historyczne”, t. X, Białystok 2012, s. 338-343.
 • Noam Chomsky, Interwencje, przeł. E. Penksyk-Kluczkowska, Katowice 2008, „Białostockie Teki Historyczne”, t. VIII, Białystok 2010, s. 288-296.
Lista wszystkich publikacji – wejdź

Dane kontaktowe:

Nr telefonu: 085 745 74 95
e-mail: wasko-owsiejczuk@uwb.edu.plKontakt

Plac Niezależnego Zrzeszenia Studentów 1, 15-420 Białystok
tel./fax: +48 85 745 74 43
www.historia.uwb.edu.pl
e-mail: historia@uwb.edu.pl

Wyszukiwanie w witrynie