Instytut Historii i Nauk Politycznych

Uniwersytetu w Białymstoku


Powrót do: Instytut Historii i Nauk PolitycznychPracownicy • dr hab. Daniel Boćkowski, prof. UwB


dr hab. Daniel Boćkowski, prof. UwB

Data uzyskania stopnia naukowego:

 • studia magisterskie 1992 – Instytut Historii UW Filia w Białymstoku
 • doktor nauk humanistycznych w zakresie historii 1999 – Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla PAN w Warszawie na podstawie rozprawy „Opieka placówek polskich nad obywatelami Rzeczypospolitej Polskiej w ZSRR (1941-1943)”
 • doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie historii 2006 Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla PAN W Warszawie na podstawie monografii „Na zawsze razem. Białostocczyzna i Łomżyńskie w polityce radzieckiej w czasie II wojny światowej (IX 1939 – VIII 1944)”

Zainteresowania badawcze:

 • Bezpieczeństwo międzynarodowe,
 • współczesny terroryzm polityczny i religijny,
 • fundamentalizm religijny,
 • islamizm,
 • bezpieczeństwo obszaru MENA,
 • współczesny świat muzułmański,
 • Rosja i kraje b. obszaru ZSRR

Praca:

 • Profesor IH PAN w Zakładzie Historii XX wieku, Pracownia Historii Europy Wschodniej i Studiów nad Imperiami XIX i XX wieku
 • Profesor UwB, Kierownik Zakładu Bezpieczeństwa Międzynarodowego IHiNP

Redakcje czasopism i rady naukowe

 • Redaktor prowadzący „Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej” www.sdr-ihpan.edu.pl
 • Członek rady naukowej „Białostockie Teki Historyczne”
 • Członek Rady Programowej „Olsztyńskie Studia Afrykanistyczne”
 • Członek Rady Naukowej Programu Badawczego „Każdy jest zasobem (w systemie) antyterrorystycznym”
 • Członek Rady Naukowej Fundacji Po.Int https://fundacjapoint.pl
 • Członek Rady Naukowej Fundacji Kresy-Syberia (do 2013)

 

Organizacje, stowarzyszenie i fundacje:

 • Członek Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych
 • Członek Polskiego Towarzystwa Studiów Międzynarodowych
 • Członek Rady Nadzorczej Fundacji Kresy Historii
 • Członek Rady Nadzorczej Fundacji Po.Int

Działalność ekspercka

 • Konsultant wystawy stałej Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku
 • Konsultant wystawy stałej Muzeum Historii Polski
 • Konsultant wystawy stałej Muzeum Pamięci Sybiru
 • Konsultant naukowy Domu Wydawniczego PWN
 • Konsultant naukowy Wydawnictwa Czarne
 • Ekspert TVN 24 i TVN24 BiS ds. bezpieczeństwa i zagrożeń terrorystycznych
 • Ekspert TVP ds. bezpieczeństwa i zagrożeń terrorystycznych
 • Ekspert PR 24 ds. bezpieczeństwa i zagrożeń terrorystycznych

Dane kontaktowe:

Nr telefonu: 0602 593 957
e-mail: d.bockowski@uwb.edu.pl

Dyżury pracowników Instytutu Historii i Nauk Politycznych UwB

ZAJĘCIA

Sylabusy wykładów
– Historia powszechna po 1945 r. V rok studiów niestacjonarnych– Historia powszechna po 1945 r. III rok studiów niestacjonarnych

Seminaria magisterskie
zaproszenie na seminarium magisterskie

Najważniejsze publikacje:

Lista wszystkich publikacji – wejdź

 • Jak pisklęta z gniazd… Dzieci polskie w ZSRR w okresie II wojny światowej, Polskie Towarzystwo Ludoznawcze, Warszawa-Wrocław 1995.
  Okładka
 • Czas nadziei. Obywatele Rzeczypospolitej Polskiej w ZSRR i opieka nad nimi placówek polskich w latach 1940-1943, Wydawnictwo Neriton, IH PAN, Warszawa 1999.
  Książka do pobrania w formacie pdf.Okładka
 • Daniel Boćkowski, Maryla Boćkowska, 50 lat III LO w Białymstoku, Białystok 1999.
  Książka do pobrania w formacie pdf.Okładka
 • Jedzie, jedzie straż ogniowa… 125 lat Straży Pożarnej w Białymstoku, Białystok 2000.
  Książka do pobrania w formacie pdf.Okładka
 • Białostoczanie XX wieku, pod red. D. Boćkowskiego i J. Kwasowskiego, Białystok 2000.
  Książka do pobrania w formacie pdf.Okładka
 • Jolanta Szczygieł-Rogowska, Daniel Boćkowski, Zdarzyło się dnia… Kalendarium wydarzeń polityczno-gospodarczych i kulturalnych w Białymstoku w latach 1919-1939 na podstawie lokalnej prasy, Białystok 2001.
  Książka do pobrania w formacie pdf.Okładka
 • Na zawsze razem. Białostocczyzna i Łomżyńskie w polityce radzieckiej w czasie II wojny światowej (IX 1939 – VIII 1944), Wydawnictwo Neriton, IH PAN, Warszawa 2005.
  Książka do pobrania w formacie pdf.Okładka
 • (red.) Niemcy w Polsce 1945-1950. Wybór dokumentów, t. IV: Pomorze Gdańskie i Dolny Śląsk, Wydawnictwo Neriton, Warszawa 2001.
  Okładka
 • (red.) Sowietyzacja i rusyfikacja północno-wschodnich ziem II Rzeczypospolitej 1939-1941. Studia i materiały, pod red. Michała Gnatowskiego i Daniela Boćkowskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2003.
  Okładka
 • (red.) Polska i jej wschodni sąsiedzi w XX wieku. Studia i materiały, pod red. Hanny Konopki i Daniela Boćkowskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2004.
  Okładka
 • (red.) Polacy – Żydzi – Białorusini – Litwini na północno-wschodnich ziemiach Polski a władza radziecka (1939-1944). W kręgy mitów i stereotypów, Studia i materiały, pod red. Michała Gnatowskiego, Daniela Boćkowskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2005.
  Okładka
 • ?? ?????? ??????. ????????? ????????? ? ?????? ??????? ?????????, [w:] Gody. Żurnał Smolenskoj obłastnoj organizacyi Sojuza rossijskich pisatielej, 1/2000 Smolensk.Tekst do pobrania w formacie pdf.
 • ??? ????????? ??????? ?????, [w:] Gody. Żurnał Smolenskoj obłastnoj organizacyi Sojuza rossijskich pisatielej, 2/2000 Smolensk.Tekst do pobrania w formacie pdf.
 • The Australian Legation and care for Polish citizens in the Soviet Union during World War II, „Acta Poloniae Historica”, Vol. LXXXVIII, Warszawa 2003, s. 101-117.
 • ?????? ? ???? ? 1919 – 1939 ??., [w:] M??????????? ? ?????????????? ???????? ? ?????????? ? ????????? ?????? ????? ????? ???????? ?????, ????? 2005, s. 87-106.Tekst do pobrania w formacie pdf.
 • Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej (I-XL). Przewodnik bibliograficzny, oprac. Daniel Boćkowski, ss. 62.Książka do pobrania w formacie pdf.Okładka
 • Katyń – zbrodnia (nadal) chroniona tajemnicą państwową (wraz z A. Dzienkiewicz) [w:] Władimir Abarinow,Oprawcy z Katynia, Wydawnictwo Znak, Kraków 2007, s. 311-327.
  OkładkaTekst do pobrania w formacie pdf.
 • Gli aspetti giuridici della deportazione sulla base dei documenti sovietici. Il caso della popolazione polacca in Unione Sovietica durante la Seconda Guerra Mondiale, [w:] DEP – Deportate, esuli, profughe. Rivista telematica di studi sulla memoria femminile, Indice del n. 7 – luglio 2007.
  Pobierz
 • Polscy uchodźcy wojenni na ziemiach wschodnich II RP zajętych przez ZSRR w latach 1939-1941 (próba oceny problemu), „Prace Komisji Środkowoeuropejskiej PAU”, pod red. Jana Machnika i Ireny Stawowej-Kawki, tom XV, Kraków 2007, s. 81-103.Tekst do pobrania w formacie pdf.


Kontakt

Plac Niezależnego Zrzeszenia Studentów 1, 15-420 Białystok
tel./fax: +48 85 745 74 43
www.historia.uwb.edu.pl
e-mail: historia@uwb.edu.pl

Wyszukiwanie w witrynie