Powrót do: Wydział Historii i Stosunków MiędzynarodowychPracownicy • dr hab. Daniel Grinberg, prof. UwB


dr hab. Daniel Grinberg, prof. UwB

Grinberg

Data uzyskania stopnia naukowego:

 • magister – w 1973 Uniwersytet Warszawski
 • doktor – w 1977 Uniwersytet Warszawski
 • doktor habilitowany – w 1987 Uniwersytet Warszawski
 • profesor nadzwyczajny – od 1991 r. Uniwersytet w Białymstoku

Zainteresowania badawcze:

Wiek XIX, socjologia historyczna, historia idei, historiozofia, emigracje polityczne, ruchy społeczne, emancypacja Żydów europejskich.

Dane kontaktowe:

Nr telefonu: 085 22 843 41 15
e-mail: grinb_778@wp.pl
Dyżury pracowników Instytutu Historii i Nauk Politycznych UwB

Najważniejsze publikacje:

Lista wszystkich publikacji – wejdź

 • Ruch anarchistyczny w Europie Zachodniej 1870-1914(1993);
 • Geneza apartheidu(1980);
 • Towarzystwo Fabiańskie: Ludzie-Idee-organizacja(1977- nieopubl.. praca dr);
 • Holocaust 50 years after(red.,1994);
 • Giovani Ebrei-radicali di Polonia, 1905-1914 w: :L’anarchico e ebreo(Venezia 2001);
 • The Polish-language Jewish press of the interwar Polansd, w: Why don’t the Press shout (2003 Washington);
 • Przemoc związana z epoka przemysłowa w badaniach historycznych i socjologicznych ostatnich dekad(2003);
 • Tłumaczenia tekstów H.Arendt, I.Berlina, M.Dżilasa, B.Russella, G.Sartori.


Kontakt

Wydział Historii i Stosunków Międzynarodowych
Uniwersytet w Białymstoku

Plac Niezależnego Zrzeszenia Studentów 1
15-420 Białystok
tel./fax: +48 85 745 74 43

www.hism.uwb.edu.pl
e-mail: sekretariat.hism@uwb.edu.pl

Wyszukiwanie w witrynie