Instytut Historii i Nauk Politycznych

Uniwersytetu w Białymstoku


Powrót do: Instytut Historii i Nauk PolitycznychPracownicy • dr hab. Jan Snopko, prof. UwB


dr hab. Jan Snopko, prof. UwB

Data uzyskania stopnia naukowego:

 • magister – 1983 rok, Filia Uniwersytetu Warszawskiego w Białymstoku
 • doktor – 1994 rok, Wydział Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego
 • habilitacja – 2010 rok, Wydział Humanistyczny UMCS

Zainteresowania badawcze:

 • Historia społeczno-polityczna, wojskowa, kultury fizycznej XIX-XX w.
 • Zastosowanie technik komputerowych w badaniach i nauczaniu historii.

Dane kontaktowe:

Nr telefonu: 085 745 74 48
e-mail: snopko@uwb.edu.pl

Ćwiczenia z historii XIX w. – II rok
– tematy i literatura
Edytorstwo źródeł historycznych (XIX-XX w.)
– Program i literatura

– Instrukcja Ihnatowicza

Najważniejsze publikacje:

Lista wszystkich publikacji – wejdź

 • Finał epopei Legionów Polskich 1916-1918, Białystok 2008.
 • Polskie Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” w Galicji 1867-1914, Białystok 1997.
 • Stałe Drużyny Sokole 1912-1914, „Studia i Materiały do Historii Wojskowości”, t. XXXIV, 1994 (wyd. 1995).
 • Oblicze ideowo-polityczne „Sokoła” galicyjskiego w latach 1867-1914, „Kwartalnik Historyczny” 1992, nr 4.
 • „Sokół”-leaders attitude towards sport. The example of Galicja at the end of the nineteenth and the beginning of the twentieth centuries, [w:] Arnd Krüger, Angela Teja, Else Trangbak (Herausgeber), Europäische Perspektiven zur Geschichte von Sport, Kultur, und Tourismus, Berlin 2000.
 • Dziewczęta w „Sokole” galicyjskim, [w:] Kobieta i kultura czasu wolnego, pod red. Anny Żarnowskiej i Andrzeja Szwarca, Warszawa 2001.
 • Białystok w czasie pierwszej wojny światowej – nowe materiały do okresu okupacji niemieckiej (1915-1917), [w:] Szkice do dziejów Białegostoku, Białystok 2003.
 • Legioniści polscy w Zambrowie w 1917 roku. Miasteczko i jego mieszkańcy w oczach przybyszów, [w:] Polska i jej wschodni sąsiedzi w XX wieku. Studia i materiały, pod red. Hanny Konopki i Daniela Boćkowskiego, Białystok 2004.
 • Operacja wileńska w kwietniu 1919 roku: Józefa Piłsudskiego błyskotliwy sukces wojskowy i niepowodzenie polityczne, [w:] Żar niepodległości. Międzynarodowe aspekty życia i działalności Józefa Piłsudskiego, pod red. Lecha Maliszewskiego, Lublin 2004.
 • Kryzys przysięgowy w 4. Pułku Piechoty Legionów w Łomży (lipiec – sierpień 1917), „Studia Łomżyńskie” 2004, t. XV, s. 163-172.
 • Werbunek do wojska polskiego na terenie Królestwa po akcie 5 listopada 1916 roku (XI 1916 – V 1917), „Studia i Materiały do Historii Wojskowości”, t. XLII, 2005.
 • Spory Niemiec i Austro-Węgier o rozwiązanie sprawy polskiej oraz kwestii polskiego wojska (lato 1915 – jesień 1916), [w:] Na szachownicy dziejów i międzynarodowej polityki, pod red. Janusza Farysia, Henryka Kocója i Marka Szczerbińskiego, Gorzów Wielkopolski 2006.


Kontakt

Plac Niezależnego Zrzeszenia Studentów 1, 15-420 Białystok
tel./fax: +48 85 745 74 43
www.historia.uwb.edu.pl
e-mail: historia@uwb.edu.pl

Wyszukiwanie w witrynie