Instytut Historii i Nauk Politycznych

Uniwersytetu w Białymstoku


Powrót do: Instytut Historii i Nauk PolitycznychPracownicy • dr hab. Jerzy Urwanowicz, prof. UwB


dr hab. Jerzy Urwanowicz, prof. UwB

UrwanowiczJ

Data uzyskania stopnia naukowego:

 • magister – 1973 rok, Instytut Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego
 • doktor – 1983 rok, Wydział Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego
 • doktor habilitowany – 1997 rok, Wydział Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego
 • profesor nadzwyczajny – 1998 rok, Wydział Historyczno-Socjologiczny Uniwersytetu w Białymstoku

Zainteresowania badawcze:

 • Dzieje polityczne, ideologia i ustrój Rzeczypospolitej XVI-XVIII w.
 • Historia wojskowa w epoce wczesnonowożytnej.
 • Biografistyka; historia regionalna – Podlasie i Grodzieńszczyzna w XVI-XVIII w.
 • Elita magnacka w Rzeczypospolitej XVIII w.

Dane kontaktowe:

Nr telefonu: 085 745 74 88
e-mail: j.urwanowicz@uwb.edu.pl

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.”>

Zajęcia

Wykład z historii nowożytnej

Najważniejsze publikacje:

Lista wszystkich publikacji – wejdź

 • Ideologia a działalność polityczna szlachty w czasach Zygmunta III. Wokół wartości ustrojowych, w: Między monarcha a demokracją. Studia z dziejów Polski XV-XVIII wieku, red. A. Sucheni-Grabowska, M. Żaryn, Warszawa 1994, s. 170-191;
 • Urzędnicy podlascy XIV – XVIII wieku. Spisy, (współautorstwo, redakcja), Kórnik 1994, jako t. VIII serii wydawniczej Urzędnicy dawnej Rzeczypospolitej XII – XVIII wieku. Spisy, pod red. A. Gąsiorowskiego;
 • Wojskowe „sejmiki”. Koła w wojsku Rzeczypospolitej XVI – XVIII wieku, „Dissertationes Universitatis Varsoviensis”, nr 446, Białystok 1996;
 • Grodno w XVIII wieku. Miasto i ludność (na tle trendów rozwojowych od średniowiecza do 1939 roku), (współautorstwo, współredakcja), Białystok 1997;
 • Jan Karol Chodkiewicz, DiG, Warszawa 1998, (współautorstwo);
 • Jan III Sobieski, DiG, Warszawa 1999, ( współautorstwo);
 • Władza i prestiż. Magnateria Rzeczypospolitej w XVI-XVIII wieku, Białystok 2003, (współredakcja);
 • Funkcjonowanie sejmików podlaskich w XVI-XVIII wieku. Typowość czy specyfika? w: Cywilizacja prowincji Rzeczpospolitej szlacheckiej, pod red. A. Jankowskiego i A. Klondera, Bydgoszcz 2004, s. 105-120.
 • Organizacja i uwarunkowania władz insurekcyjnych na Litwie w: Z dziejów kultury prawnej, red A. Rosner [et al.], Warszawa 2004, s. 433-444;
 • Wojsko Rzeczypospolitej wobec polityki (na tle postaw armii europejskich) w: Dziedzictwo Pierwszej Rzeczypospolitej w doświadczeniu politycznym Polski i Europy, pod red. J. Ekesa, Nowy Sącz 2005, s. 24-40;


Kontakt

Plac Niezależnego Zrzeszenia Studentów 1, 15-420 Białystok
tel./fax: +48 85 745 74 43
www.historia.uwb.edu.pl
e-mail: historia@uwb.edu.pl

Wyszukiwanie w witrynie