Powrót do: Wydział Historii i Stosunków MiędzynarodowychPracownicy • dr hab. Józef Maroszek, prof. UwB


dr hab. Józef Maroszek, prof. UwB

Maroszek

Bibliografia – Podlaska Biblioteka Cyfrowa

Zainteresowania badawcze:

 • Historia Podlasia na tle dziejów Litwy i Polski.
 • Niematerialne i materialne wartości środowiska kulturowego obszarów dawnego Wielkiego Księstwa Litewskiego (historia wyznań, zabytków sztuki, dzieje dworów i rezydencji, umiejętności kształtowania przestrzeni, straty w zakresie kultury).

Dane kontaktowe:

Nr telefonu: brak
e-mail: maroszek@vp.pl

Dzieje miast Wielkiego Księstwa Litewskiego i Podlasia do końca XVIII w.

Najważniejsze publikacje:Lista wszystkich publikacji – wejdź

 • Rzemiosło w miastach podlaskich w XVI-XVIII w., Warszawa 1976.
 • Katalog parków i ogrodów zabytkowych woj. białostockiego, t. I-XII, Białystok 1988.
 • Targowiska wiejskie w Koronie Polskiej w XVII i XVIII w., Białystok 1990.
 • Prawa i przywileje miasta i dóbr ziemskich Zabłudów, Białystok 1994.
 • Klasztory Podlasia – źródła kultury i świadomości narodowej, Białystok 1995.
 • Dziedzictwo unii kościelnej w krajobrazie kulturowym Podlasia, Białystok 1996.
 • Księga wizyty dziekańskiej dekanatu podlaskiego, Białystok 1996.
 • Akta albo sprawy Knyszyna 1553-1580 (wstęp i opracowanie J. Maroszek), Białystok 1999.
 • Pogranicze Litwy i Korony w planach króla Zygmunta Augusta – z dziejów realizacji myśli monarszej między Niemnem a Narwią, Białystok 1999.


Kontakt

Wydział Historii i Stosunków Międzynarodowych
Uniwersytet w Białymstoku

Plac Niezależnego Zrzeszenia Studentów 1
15-420 Białystok
tel./fax: +48 85 745 74 43

www.hism.uwb.edu.pl
e-mail: sekretariat.hism@uwb.edu.pl

Wyszukiwanie w witrynie