Instytut Historii i Nauk Politycznych

Uniwersytetu w Białymstoku


Powrót do: Instytut Historii i Nauk PolitycznychPracownicy • dr hab. Krystyna Szelągowska, prof. UwB


dr hab. Krystyna Szelągowska, prof. UwB

Data uzyskania stopnia naukowego:

hablitacja – Wydział Historyczno-Socjologiczny UwB, 2012 r.

Dane kontaktowe:

Nr telefonu: brak
e-mail: k.szelagowska@uwb.edu.pl

 

Prowadzone przedmioty

Główne problemy dziejów nowożytnej Norwegii

Historia historiografii

-Wprowadzenie pobierz
-Tukidydes pobierz
-Liwiusz pobierz
-Thietmar pobierz
-Długosz pobierz
-Valla pobierz
-Bossuet pobierz
-Wolter pobierz
-Monteskiusz pobierz
-Gibbon pobierz
-Gatterer pobierz
-Humboldt pobierz
-Ranke pobierz
-Lelewel pobierz
-Buckle pobierz
-Bobrzyński pobierz
-Langlois i Seignobos pobierz
-Marks i Engels pobierz
-Braudel pobierz

01.The outline of Polish history

02. The world around 1900

03. Central and Eastern Europe around 1900

04. The Great War 1914-1918

 05. Poland – regaining independence

06. Versaille system

Druki zwarte:

 • Wykłady z historii powszechnej dla liceów i techników, Warszawa 2003, WSiP, s. 496
 • World history. Lectures for secondary school, tłum. z polskiego: R. Kantaruk, W. Rak (konsultacja językowa: Jason Lowther), Kraków b.d., [2003], s.238

Lista wszystkich publikacji – wejdź

Konferencje:

 • marzec 2003, Białystok. Komunikat „Nauczanie historii w programie międzynarodowej matury oraz w systemie dwujęzycznym w Polsce jako czynnik integrujący” na konferencji „Edukacja w procesie integracji europejskiej”
 • kwiecień 2004, Gdańsk. Referat: Ludvig Holberg jako inspirator XVIII-wiecznego ruchu narodowego w Norwegii na konferencji „Ludvig Holberg: na tropach wspólnej tożsamości północnoeuropejskiej”, zorganizowanej przez Instytut Skandynawistyki UG i Urząd Miejski w Gdańsku.

Recenzje:

 • T. Kizwalter: Historia powszechna XIX wieku, Warszawa 2003, wyd. TRIO, Studia Podlaskie, tom XIII, Białystok 2003, s. 424-429
 • Andrzej F. Grabski, Dzieje historiografii, Poznań 2003, Wydawnictwo Poznańskie, s. 866. Studia Podlaskie, tom XIV, Białystok 2004, s. 336-340
 • Marte Hvam Hult, Framing a national narrative. The Legend Collection of Peter Christen Asbjornsen, Detroit 2003, Wayne State University Press, s. 243 (złożone do druku w: „Przegląd Historyczny”)

Inne:

 • Hasła do nowej Wielkiej Encyklopedii Powszechnej PWN z zakresu historii powszechnej (Holandia, Niderlandy)Konsultacje dot. haseł z historii Niderlandów
 • Kilka uwag o dwujęzycznym nauczaniu historii w: Języki obce w szkole, listopad-grudzień 2002, Warszawa.
 • Nauczanie historii w programie międzynarodowej matury, Wiadomości Historyczne, nr 3, maj/czerwiec 2004, Warszawa
 • Nauczanie dwujęzyczne oraz system międzynarodowej matury jako czynniki sprzyjające integracji Polski z Europą. w: Edukacja w procesie integracji europejskiej. Red. H. Konopka, Białystok 2003

Udział w pracach jury konkursu historycznego dla szkół średnich, zorganizowanego przez wydawnictwo „Historia i życie”, pod patronatem Ministra Kultury i Polskiego Towarzystwa Historycznego

 • edycja 2003: Moja mała ojczyzna we wspólnej Europie
 • edycja 2004: Czy umiemy rządzić się sami? Społeczność lokalna dawniej i dziś.

Stypendia:

 • Miesięczne stypendium ufundowane przez Polską Akademię Nauk i Niemiecki Instytut Historyczny w Warszawie do Berlina, IX-X 2004.
 • Zdanie egzaminu i uzyskanie Certificate of Advanced English, Grade B, University of Cambridge, ESOL Examinations, Warszawa czerwiec 2003
 • Nagroda Rektora Uniwersytetu w Białymstoku za pracę naukową, październik 2003


Kontakt

Plac Niezależnego Zrzeszenia Studentów 1, 15-420 Białystok
tel./fax: +48 85 745 74 43
www.historia.uwb.edu.pl
e-mail: historia@uwb.edu.pl

Wyszukiwanie w witrynie