Powrót do: Wydział Historii i Stosunków MiędzynarodowychPracownicy • dr hab. Krzysztof Buchowski, prof. UwB


dr hab. Krzysztof Buchowski, prof. UwB

Data uzyskania stopnia naukowego:

 • magister – 1993 rok, Filia Uniwersytetu Warszawskiego w Białymstoku
 • doktor – 1999 rok, Uniwersytet w Białymstoku
 • doktor habilitowany – 2007 rok, IH PAN

Zainteresowania badawcze:

Historia Litwy i stosunków polsko-litewskich w XIX-XXI w. Najnowsze dzieje Europy Środkowo-Wschodniej, państw poradzieckich i Turcji.

 

Tematyka seminariów dyplomowych:

– Najnowsze dzieje Litwy, Łotwy i Estonii (historia polityczna, społeczna, mniejszości narodowe, stosunki z sąsiadami)

– Polityka zagraniczna Polski (stosunki z sąsiadami, Polska w UE)

– Mniejszości narodowe (mniejszości narodowe i etniczne w Polsce, Europie i na świecie)

– Stosunki międzynarodowe w Europie i z udziałem państw europejskich (polityka zagraniczna państw europejskich)

 

Dane kontaktowe:

Dyżur dydaktyczny w semestrze letnim: piątek 14:40-16:10 s. 119
Seminarium dyplomowe w semestrze letnim: piątek 11:20-12:50 s. 119

Nr telefonu: 085 745 74 95
e-mail: k.buchowski@uwb.edu.pl

Najważniejsze publikacje:

Lista wszystkich publikacji – wejdź

 • Polacy w niepodległym państwie litewskim 1918-1940, Białystok 1999.
 • Panowie i żmogusy. Stosunki polsko-litewskie w międzywojennych karykaturach, Białystok 2004.
 • Szkice polsko-litewskie czyli o niełatwym sąsiedztwie w pierwszej połowie XX wieku, Toruń 2005.
 • Litwomani i polonizatorzy. Mity, wzajemne postrzeganie i stereotypy w stosunkach polsko-litewskich w pierwszej połowie XX wieku, Białystok 2006.
 • Litvomanai ir polonizuotojai. Mitai, apipusės nuostatos ir stereotipai lenkų ir lietuvių santykiuose pirmoje XX amžiaus pusėje, Vilnius 2012.
 • Polityka zagraniczna Litwy 1990-2012. Główne kierunki i uwarunkowania, Białystok 2013.
 • Prezydentka Republiki Litewskiej Dalia Grybauskaitė, „Czasopismo Naukowe Instytutu Studiów Kobiecych” 2017, nr 2 (3)
 • „Karta litewska” w polskiej polityce wschodniej – zderzenie resentymentów i nacjonalizmów, w: Polityka wschodnia Polski – miedzy fatalizmem geopolitycznym a klątwą niemocy, red. naukowa Stanisław Bieleń, Pułtusk-Warszawa 2019
 • Pogrom w Wilnie 31 października 1939 r., w: Pogromy Żydów na ziemiach polskich w XIX-XX w., t. 4. Holokaust i powojnie (1939-1946), red. naukowa August Grabski, Warszawa 2019
 • Dyktatura parlamentarna w stanie wyjątkowym. Litewski Sejm w latach 19201927, „Przegląd Sejmowy” 2019, nr 1 (150)


Kontakt

Wydział Historii i Stosunków Międzynarodowych
Uniwersytet w Białymstoku

Plac Niezależnego Zrzeszenia Studentów 1
15-420 Białystok
tel./fax: +48 85 745 74 44

www.hism.uwb.edu.pl
e-mail: sekretariat.hism@uwb.edu.pl

Wyszukiwanie w witrynie