Powrót do: Wydział Historii i Stosunków MiędzynarodowychPracownicy • dr hab. Krzysztof Filipow, prof. UwB


dr hab. Krzysztof Filipow, prof. UwB

Zainteresowania badawcze:

 • Historia wojskowości Polski i powszechnej;
 • nauki pomocnicze historii: falerystyka, medalistyka, numizmatyka, heraldyka;
 • nauki pomocnicze historii wojskowości;
 • biografistyka;
 • dzieje pieniądza i banków.

Tematyka seminariów dyplomowych:

 • wojskowość polska i powszechna;
 • biografistyka;
 • heraldyka;
 • służby mundurowe;
 • dzieje pieniądza i banków.

Zajęcia:

 • Historia 1918-1945.
 • Warsztat historyka XX wieku.
 • „Pecunia non olet”. Z dziejów pieniądza i banków.
 • Nauki pomocnicze historii wojskowości.
 • Munduroznawstwo
 •  Bronioznawstwo
 • Konflikty militarne USA.
 • Grupy etniczne USA.

Dane kontaktowe:

Dyżur dydaktyczny w semestrze letnim: brak – urlop naukowy

Nr telefonu:
e-mail: krzysztof.filipow@uwb.edu.pl

Lista wszystkich publikacji – wejdź

Najważniejsze publikacje:

 • Order Virtuti Militari, wyd. „Bellona”, Warszawa 1990.
 • Falerystyka polska XVII-XIX wieku, wyd. Ośrodek Badań Historii Wojskowej, Białystok 2004.
 • Wojna o wszystko. Opowieść o wojnie polsko-bolszewickiej 1919-1920, (współautor) wyd. Demart, Warszawa 2010.
 • 5 Kresowa Dywizja Piechoty 1941 – 1947. Zarys dziejów, (współautor) Londyn
 • Order Virtuti Militari, wyd. Wojskowe Centrum Edukacji Obywatelskiej MON, Warszawa 2012.
 • Legiony Polskie. Dzieje bojowe i organizacyjne, (współautor) wyd. Bellona, Warszawa 2014.
 • Generalicja Samoobrony Litwy i Białorusi 1918-1919. [w:] Sprawa polska podczas Wielkiej Wojny 1914-1919 / red. nauk. Wojciech Rojek i Andrzej Kastory. Kraków : Polska Akademia Umiejętności, 2016.
 • The Polish Legion in Finland,[w:] Mannerheim and Polish-Finnish Political and Military Relations 1917-1946, Warsaw 2018.
 • Blask orderów, (współautor) wyd. Muzeum Łazienki Królewskie, Warszawa 2019.
 • Zasłudze Rzeczypospolitej. Ordery, odznaczenia, odznaki honorowe i pamiątkowe II Rzeczypospolitej (1919-1939), Warszawa 2019.

 

 Kontakt

Wydział Historii i Stosunków Międzynarodowych
Uniwersytet w Białymstoku

Plac Niezależnego Zrzeszenia Studentów 1
15-420 Białystok
tel./fax: +48 85 745 74 44

www.hism.uwb.edu.pl
e-mail: sekretariat.hism@uwb.edu.pl

Wyszukiwanie w witrynie