Powrót do: Wydział Historii i Stosunków MiędzynarodowychPracownicy • prof. dr hab. Małgorzata Dajnowicz


prof. dr hab. Małgorzata Dajnowicz

Data uzyskania stopnia naukowego:

 • magister – 1998 rok, Uniwersytet w Białymstoku
 • doktor – 2001 rok, Uniwersytet w Białymstoku
 • habilitacja – 2009 rok, Uniwersytet Opolski
 • profesor nadzwyczajny – 2009 rok, UwB
 • profesor tytularny – 2019 rok (Postanowieniem Prezydenta RP)

Zainteresowania badawcze:

 • Historia Polski i powszechna XIX i XX wieku
 • Historia polityczna XX wieku
 • Historia regionalna
 • Historia kobiet
 • Dzieje inteligencji polskiej
 • Dzieje mediów
 • Politologia
 • Elity polityczne XIX i XX wieku
 • Myśl polityczna
 • Doktryny polityczne
 • Systemy polityczne
 • Ruchy społeczne i polityczne

Tematyka seminariów dyplomowych:

 • Historia Polski i powszechna XIX i XX wieku
 • Historia polityczna XX wieku
 • Historia regionalna
 • Historia kobiet
 • Dzieje inteligencji polskiej
 • Dzieje mediów
 • Politologia
 • Elity polityczne XIX i XX wieku
 • Myśl polityczna
 • Doktryny polityczne
 • Systemy polityczne
 • Ruchy społeczne i polityczne
 • Aktywność polityczna kobiet w XX wieku
 • Prasa jako źródło do badań historii

Zajęcia

informacja o seminarium magisterskim i licencjackim

Dane kontaktowe:

Seminarium dyplomowe w semestrze letnim: piątek 14.00-15.30, 126

Dyżur dydaktyczny w semestrze letnim: poniedziałek 15.30-16.20, p. 126

Nr telefonu: brak
strona internetowa: www.dajnowicz.pl
e-mail: m.dajnowicz@uwb.edu.pl
Dyżury pracowników Instytutu Historii i Nauk Politycznych UwB

Najważniejsze publikacje:

Lista wszystkich publikacji – wejdźKontakt

Wydział Historii i Stosunków Międzynarodowych
Uniwersytet w Białymstoku

Plac Niezależnego Zrzeszenia Studentów 1
15-420 Białystok
tel./fax: +48 85 745 74 44

www.hism.uwb.edu.pl
e-mail: sekretariat.hism@uwb.edu.pl

Wyszukiwanie w witrynie