Instytut Historii i Nauk Politycznych

Uniwersytetu w Białymstoku


Powrót do: Instytut Historii i Nauk PolitycznychPracownicy • dr hab. Oleg Łatyszonek, prof. UwB


dr hab. Oleg Łatyszonek, prof. UwB

Data uzyskania stopnia naukowego:

 • magister – magister – 1980, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • doktor – 1996, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • doktor habilitowany – 2008, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • profesor nadzwyczajny – 2008, Uniwersytet w Białymstoku

Zainteresowania badawcze:

Historia Białorusi i Wielkiego Księstwa Litewskiego, problemy narodowościowe i etniczne w Europie Wschodniej

Dane kontaktowe:

e-mail: oleg.latyszonek@uwb.edu.pl

Najważniejsze publikacje:

Lista wszystkich publikacji – wejdź

 • Białoruskie formacje wojskowe 1917-1923, Białystok 1995, ss. 273. Wersja elektroniczna:http://kamunikat.org/usie_knihi.html?pubid=170
 • Historia Białorusi od połowy XVIII do końca XX wieku, Białystok [2002], ss. 330, (wraz z Eugeniuszem Mironowiczem), ss. 330. Wersja elektroniczna: http://kamunikat.org/usie_knihi.html?pubid=592
 • Od Rusinów Białych do Białorusinów. U źródeł białoruskiej idei narodowej, Białystok 2006, ss. 388. Wersja elektroniczna: http://kamunikat.org/usie_knihi.html?pubid=10224
 • Belarusian Nationalism and the Clash of Civilizations, International Journal of Sociology, Fall 2001, Vol. 31, No. 3, p. 62-77.
 • From White Russia to Belarus, Annus Albaruthenicus, T. 5, 2004, s. 13-47.
 • Ungarisch-weissrussische Beziehungen im Mittelalter und zu Beginn der Neuzeit, Studia Slavica Hungarica, 51/1-2, 2006, p. 15-29 (wraz z Aliesiem Biełym).

Wykaz opublikowanych prac naukowych – Książki

 • Białoruskie formacje wojskowe 1917-1923, Białystok 1995, ss. 273
 • Historia Białorusi od połowy XVIII do końca XX wieku, Białystok [2002], ss. 330, (wraz z Eugeniuszem Mironowiczem).
 • Od Rusinów Białych do Białorusinów. U źródeł białoruskiej idei narodowej, Białystok 2006, ss. 388.

Wykaz opublikowanych prac naukowych

Wykaz opublikowanych prac naukowychKontakt

Plac Niezależnego Zrzeszenia Studentów 1, 15-420 Białystok
tel./fax: +48 85 745 74 43
www.historia.uwb.edu.pl
e-mail: historia@uwb.edu.pl

Wyszukiwanie w witrynie