Powrót do: Wydział Historii i Stosunków MiędzynarodowychPracownicy • dr hab. Stanisław Czerep


dr hab. Stanisław Czerep

czerep

Data uzyskania stopnia naukowego:

 • magister – 1977 rok, Filia Uniwersytetu Warszawskiego w Białymstoku
 • doktor – 1987 rok, Uniwersytet Warszawski
 • hablitacja – Wydział Historyczno-Socjologiczny UwB, 2012 r.

Zainteresowania badawcze:

 • Historia Polski i państw Europy Środkowo-Wschodniej w pierwszej połowie XX w. Dzieje Legionów Polskich 1914-1918.
 • Wydarzenia militarne I i II wojny światowej ze szczególnym uwzględnieniem frontu wschodniego.
 • Generałowie i admirałowie polskiego pochodzenia w armii rosyjskiej 1914-1917.
 • Losy mieszkańców Białostocczyzny podczas pierwszej wojny światowej.
 • Projekt badawczy: Projekt badawczy własny N N 108 200838 finansowany z MNiSW, Generałowie i admirałowie polskiego pochodzenia w armii rosyjskiej 1914-1918. Uwieńczeniem badań będzie publikacja książkowa. Umowa na realizację projektu jest zawarta na trzy lata od 10 marca 2010 do 9 marca 2013.

Dane kontaktowe:

Nr telefonu: brak
e-mail: sczerep@poczta.onet.pl
Dyżury pracowników Instytutu Historii i Nauk Politycznych UwB

seminarium licencjackie

Najważniejsze publikacje:

Lista wszystkich publikacji – wejdź

 • II Brygada Legionów Polskich 1914-1918, Warszawa 1991. (Bellona ss. 304).
 • Operacje wołyńskie ofensywy Brusiłowa 4 czerwca – 10 sierpnia 1916, Białystok 1999. (ss. 226).
 • Bitwa pod Łuckiem. Walne starcie kampanii 1916 roku na wschodnim teatrze wydarzeń militarnych pierwszej wojny światowej (4 czerwca-10 lipca), Białystok 2003. (ss.320)
 • Kostiuchnówka 1916 r., Warszawa 1994. (Bellona ss. 80).
 • Łuck 1916, Warszawa 2002. (Bellona, ss. 247).
 • II Brygada Legionów Polskich 1914-1918, Warszawa 2007 (II wydanie, Bellona, ss. 344.).
 • Wielka zimowa operacja wojenna pierwszej wojny światowej. Działania na kierunku mazursko-augustowskim, Białystok 2011 (ss.560)

Artykuły:

 • Utworzenie 2 pułku piechoty Legionów Polskich w 1914 r. „Wojskowy Przegląd Historyczny” 1988, nr 4, s. 116-161.
 • Proces legionistów w Marmarosz-Sziget (luty – październik 1918 r.), [w:] Wojsko. Społeczeństwo. Historia. Prace ofiarowane Mieczysławowi Wrzoskowi, Białystok 1995. s. 205-235.
 • Bój II Brygady Legionów Polskich pod Rarańczą z 15 na 16 lutego 1918 r., „Zeszyty Naukowe Filii UW w Białymstoku”, 1988 r., t. XI,., z. 60, s.135-153.
 • II Brygada Legionów Polskich w bitwie pod Kostiuchnówką 4-6 lipca 1916r., [w:] „Zeszyty Naukowe Filii UW w Białymstoku”, 1985, t. VIII, z. 44, s. 61-80.
 • (współautor) Działalność wojskowa gen. Józefa Hallera podczas I wojny światowej, [w:] Armia Polska we Francji. Armia Polska we Francji. Materiały z sympozjum z okazji 65 rocznicy powstania Armii Polskiej we Francji (red. naukowy Piotr Stawecki), Warszawa 1983, s. 79-91.
 • Specyfika II Brygady Legionów Polskich w latach 1915-1918, [w:] Z dziejów Legionów Polskich w latach 1915-1918, Warszawa 1984, s. 133-139.
 • Walka o polski charakter Legionów w latach 1914-1918, [w:] Wojsko Polskie 1914-1922, t. I, Koszalin 1986, s. 87-100.
 • Służba Stanisława Rostworowskiego w Legionach Polskich i Polskim Korpusie Posiłkowym w latach 1914-1917, „Mars” nr 7 z 1999 r., s. 8-15.
 • (współautor), Stan i perspektywy rozwoju historii wojskowej w Instytucie Historii Uniwersytetu w Białymstoku [w:] VII Ogólnopolskie Forum Historyków Wojskowości. Źródła w badaniach historii wojskowej. Siedlce 17-18 września 2003 r. Redakcja naukowa Kazimierz Pindel, Toruń 2004, s. 59 – 63.
 • Korpus oficerski armii rosyjskiej w latach 1906 – 1916 [w:] Polska i jej wschodni sąsiedzi w XX wieku. Studia i materiały ofiarowane prof. dr hab. Michałowi Gnatowskiemu w 70-lecie urodzin. Redakcja naukowa Hanna Konopka, Daniel Boćkowski, Białystok 2004, s. 31-41.
 • Rekruci i oficerowie. Armia rosyjska przed I wojną światową [w:] 1917. Czerwony Październik. Tajemnice bolszewickiej rewolty, „Polityka” wydanie specjalne Nr 2/2007, s. 16-20.
 • Rozkład na froncie [w:] 1917. Czerwony Październik. Tajemnice bolszewickiej rewolty, „Polityka” wydanie specjalne Nr 2/2007, s. 34-36.
 • Straty polskie podczas I wojny światowej [w:] Lata wielkiej wojny. Dojrzewanie do niepodległości 1914-1918. pod redakcją Daniela Grinberga, Jana Snopko i Grzegorza Zackiewicza, Białystok 2007, s. 180-197.
 • II Brygada Legionów Polskich jako uczestnik walk z trzema zaborcami w latach 1914-1918 [w:] Polska myśl wojskowa na przestrzeni dziejów. IX Ogólnopolskie Forum Historyków Wojskowości, Olsztyn 2008, s. 351-363.
 • Militarne przesłanki bitwy w Puszczy Augustowskiej 11-22 lutego 1915 r. [w:] Studia i Materiały do Historii Wojskowości, Białystok 2008, s. 140-158.
 • Charakterystyka obszaru Mazur i północnego Podlasia, objętych operacją mazursko-augustowską w lutym 1915 r. [w:] Studia Podlaskie, t. XVII, Białystok 2007/2008, s. 53-98.
 • Zarys dziejów armii austro-węgierskiej w latach 1914-1916 [w:] Res gestae Meridionales et Orientales. Studia ad Memoriam Professoris Henrici Ruciński pod redakcją Elżbiety Bagińskiej, Białystok 2009, s. 45-57.
 • Ofensywa Kiereńskiego z lipca 1917 roku jako początek ostatniego etapu rozkładu armii rosyjskiej [w:] Rok 1918 w Europie Środkowo-Wschodniej pod redakcją Daniela Grinberga, Jana Snopko, Grzegorza Zackiewicza, Białystok 2010, s. 375-393.

Polemiki i recenzje:

 • Recenzja książki: (Stanisław Rostworowski, Nie tylko Pierwsza Brygada, t. I – Z legionami w bój, t. II – Przed i po kryzysie przysięgowym, t. III – W adiutanturze Rady Regencyjnej, Warszawa 1993) [w:] „Białostockie Teki Historyczne”, 1996, t. II,s. 333-338.
 • Na marginesie książki Romana Wapińskiego (Władysław Sikorski, Warszawa 1978, ss. 357). Uwagi dotyczące okresu pierwszej wojny światowej, [w:] „Zeszyty Naukowe Filii UW w Białymstoku”, 1982, t. VI, z. 34, s. 251-264.


Kontakt

Wydział Historii i Stosunków Międzynarodowych
Uniwersytet w Białymstoku

Plac Niezależnego Zrzeszenia Studentów 1
15-420 Białystok
tel./fax: +48 85 745 74 43

www.hism.uwb.edu.pl
e-mail: sekretariat.hism@uwb.edu.pl

Wyszukiwanie w witrynie