Instytut Historii i Nauk Politycznych

Uniwersytetu w Białymstoku


Powrót do: Instytut Historii i Nauk PolitycznychPracownicy • dr hab. Wojciech Śleszyński, prof. UwB


dr hab. Wojciech Śleszyński, prof. UwB

Prorektor ds kształcenia Uniwersytetu w Białymstoku

email: w.sleszynski@uwb.edu.pl

Dyżury pracowników Instytutu Historii i Nauk Politycznych UwB

Wykształcenie:

– Magister – Uniwersytet Warszawski, Filia w Białymstoku, Instytut Historii, historia, 1996 r.
– Doktor – Uniwersytet w Białymstoku, Instytut Historii, historia, 2001 r.
– Doktor habilitowany – Polska Akademia Nauk, Instytut Studiów Politycznych, politologia, 2008 r.
– Profesor nadzwyczajny – Uniwersytet w Białymstoku, 2008 r.Doświadczenie zawodowe:

– Od 1997 r. – nauczyciel akademicki
– W latach 2005-2008 wicedyrektor Instytutu Historii UwB
– W latach 2008-2012 dyrektor Instytutu Historii i Nauk Politycznych UwB
– Od 2008 r. kierownik Zakładu Stosunków Politycznych UwBZainteresowania badawcze:

Dzieje pogranicza polsko-litewsko-białoruskiego w XX i XXI wieku, stosunki międzynarodowe, kwestia bezpieczeństwa, mniejszości narodowe, konflikty etniczne, relacje państwo-obywatel. Wykorzystywanie i popularyzowanie materiałów archiwalnych przechowywanych w zbiorach na terenie Białorusi i Litwy.

Dorobek naukowy:

Ponad 100 publikacji (w tym 5 monografii, 2 podręczniki akademickie, 3 edycje źródeł, 10 redakcji naukowych)

Lista wszystkich publikacji – wejdźKontakt

Plac Niezależnego Zrzeszenia Studentów 1, 15-420 Białystok
tel./fax: +48 85 745 74 43
www.historia.uwb.edu.pl
e-mail: historia@uwb.edu.pl

Wyszukiwanie w witrynie