Powrót do: Wydział Historii i Stosunków MiędzynarodowychPracownicy • dr Iwona Kulesza-Woroniecka


dr Iwona Kulesza-Woroniecka

Data uzyskania stopnia naukowego:

 • magister – 1993 rok, Uniwersytet w Białymstoku
 • doktor – 2000 rok, Uniwersytet w Białymstoku

Zainteresowania badawcze:

 • Historia społeczna XVIII wieku.
 • Demografia historyczna.

Dane kontaktowe:

Nr telefonu: brak
e-mail: kuleszai@poczta.onet.pl
Dyżury pracowników Instytutu Historii i Nauk Politycznych UwB

Najważniejsze publikacje:

Lista wszystkich publikacji – wejdź

 • Pozycja slużby w strukturze i organizacji dworu magnackiego w XVIII wieku, (w:) Rodzina i gospodarstwo domowe na ziemiach poskich w XV-XX wieku. Struktury demograficzne, społeczne i gospodarcze, red. C. Kuklo, Warszawa 2008, s. 329-340.
 • Dobro dziecka w literaturze pamiętnikarskiej XVIII wieku, [w:] Dobro dziecka w rodzinie, pod red. Lucyny Adamowskiej i Janiny Uszyńskiej-Jarmoc, Białystok, 2005, s. 75-82.
 • La femme face au divorce en Pologne aux XVIIe- XVIIIe siecles, [w:] La femme dans la societe medievale et moderne [actes du coloque de Nieborów 6-8 juin 2002], edition Perrine Mane, Francoise Piponnier, Małgorzata Wilska, Marta Piber-Zbieranowska, Varsovie 2005, s. 167-175.
 • Obraz życia towarzyskiego Polaków we Francji utrwalony w relacjach polskich z drugiej połowy XVIII wieku, [w:] Anglosasi, Francuzi i Polacy – wzajemny wizerunek dawniej i dziś, pod red. Piotra Guzowskiego i Małgorzaty Kameckiej , Białystok 2004, s. 101-109.
 • Mariage strategies of the Polish gentry in the 17th – 19th centuries – research suggestions, „Polish Population Review” , No. 25, 2004, s. 106 – 116.
 • Separacje w rodzinach magnackich w XVII – XVIII wieku, [w:] Studia nad społeczeństwem polskim w X- XX wieku. Cała historia to dzieje ludzi…. studia z historii społecznej ofiarowane profesorowi Andrzejowi Wyczańskiemu w 80-tą rocznicę urodzin i 55-lecie pracy naukowej, pod redakcją Cezarego Kukli przy współudziale Piotra Guzowskiego, Białystok 2004, s. 271-281.
 • Aktywność arystokratek w XVIII wieku, [w:] Władza i prestiż. Magnateria Rzeczypospolitej w XVI-XVIII wieku, pod red. Jerzego Urwanowicza, przy współudziale Ewy Dubas-Urwanowicz i Piotra Guzowskiego, Białystok 2003, s. 629-638.
 • Nauczanie języka francuskiego wśród elit Rzeczypospolitej XVIII wieku, [w:] Problemy lingwistyki i nauczania języków obcych, redakcja naukowa Hanna Miatluk, Krzysztof Bogacki, Hanna Komorowska, Białystok 2003, s 237-242.
 • Rozwody w rodzinach magnackich w Polsce w XVI- XVIII wieku, Poznań-Wrocław 2002.
 • Rozwód Karola Stanisława Radziwiłła (Panie Kochanku) z Teresą Karoliną Rzewuską,[w:] Wojsko-Społeczeństwo-Historia, Białystok 1995.
 • Rozwody w polskich rodzinach magnackich w XVI-XVIII wieku. Problemy badawcze,”Polish Population Review”, t. X, 1997.


Kontakt

Wydział Historii i Stosunków Międzynarodowych
Uniwersytet w Białymstoku

Plac Niezależnego Zrzeszenia Studentów 1
15-420 Białystok
tel./fax: +48 85 745 74 43

www.hism.uwb.edu.pl
e-mail: sekretariat.hism@uwb.edu.pl

Wyszukiwanie w witrynie