Instytut Historii i Nauk Politycznych

Uniwersytetu w Białymstoku


Powrót do: Instytut Historii i Nauk PolitycznychPracownicy • dr Jan Godlewski


dr Jan Godlewski

Untitled-1

Zainteresowania badawcze:

Historia społeczno-gospodarcza od końca XVIII do XX w., a szczególnie ekonomika przedsiębiorstw w okresie rozwoju kapitalizmu na ziemiach polskich, aktywność ekonomiczna ludności żydowskiej w Polsce, polski kapitał przemysłowy w kraju i zagranicą.

Dane kontaktowe:

Nr telefonu: 0857191188
e-mail: jangod5@gmail.com
Dyżury pracowników Instytutu Historii i Nauk Politycznych UwB

Zajęcia

Historia XIX wieku

Źródłoznawstwo i edytorstwo źródeł w XIX i XX wieku

Najważniejsze publikacje:

Lista wszystkich publikacji – wejdź

  • Przemysł cukrowniczy w Królestwie Polskim, Białystok 2009.
  • Próba analizy ekonomicznej przedsiębiorstwa na podstawie sprawozdań zarządu Towarzystwa Akcyjnego Fabryki Cukru i Rafinerii „Hermanów”, [w:] Metody i wyniki. Z warsztatu historyka dziejów społeczeństwa polskiego, Warszawa 1980.
  • Polski kapitał przemysłowy w Chinach. Cukrownia Asziche (1908-1927), „Roczniki Dziejów Społecznych i Gospodarczych”, t. XLIII, 1982.
  • Inwestycje przemysłowe w cukrowni Hermanów w latach 1877-1906, [w:] Rocznik Mazowiecki 1979.
  • Co spożywano na dworze Branickich?, „Białostoczyzna” 1990 nr 1.
  • Od „prywatnego” do „państwowego” syndykatu. Z dziejów kartelizacji w cukrownictwie w Królestwie Polskim i Cesarstwie Rosyjskim (1887-1914), „Studia Podlaskie” 2002.


Kontakt

Plac Niezależnego Zrzeszenia Studentów 1, 15-420 Białystok
tel./fax: +48 85 745 74 43
www.historia.uwb.edu.pl
e-mail: historia@uwb.edu.pl

Wyszukiwanie w witrynie