Powrót do: Wydział Historii i Stosunków MiędzynarodowychPracownicy • dr hab. Karol Łopatecki, prof. UwB


dr hab. Karol Łopatecki, prof. UwB

 

Data uzyskania stopnia naukowego:

 • magister – 2003 rok, Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Historyczno-Socjologiczny
 • magister – 2003 rok, Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Prawa
 • doktor – 13 X 2011 r. , Uniwersytet w Białymstoku, Instytut Historii i Nauk Politycznych
 • doktor habilitowany – 1 IV 2016 r., Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Prawa

Zainteresowania badawcze:

 • Historia prawa wojskowego w epoce nowożytnej (w szczególności Korona, WKsL, Moskwa, Szwecja i Anglia).
 • Kartografia wojskowa epoki nowożytnej
 • XVI i XVII-wieczna grafika (w szczególności twórczość Erika Johansona Dalhberga i Jacquesa Callota)

Dane kontaktowe:

Nr telefonu: 695 745 771
e-mail: k.lopatecki@uwb.edu.pl
Dyżury pracowników Instytutu Historii i Nauk Politycznych UwB

ZAJĘCIA

Historia nowożytna
– program zajęć – studia dzienne

Wstęp do prawa
– program zajęć
Wybrane problemy historii architektury
– program zajęć
Historia sztuki
– program zajęć
Historia regionów
– program zajęć
Metodyka badań i dokumentacji dóbr kultury
– program zajęć

Materiały do praktyk

Arkusz oceny ewaluacyjnej

Charakterystyka opisowa przebiegu praktyki zawodowej

uwaga! – od roku akademickiego 2015/2016 praktyki studencie ze specjalności Ochrona i Promocja Dziedzictwa Kulturowego prowadzi dr Jacek Brzozowski

Najważniejsze publikacje:

Lista wszystkich publikacji – wejdź

Część artykułów i monografii w wersji cyfrowej – wejdź

Artykuły znajdujące się w Repozytorium Uniwersytetu w Białymstoku – wejdź

Czasopisma znajdujące się w bazie AMUR – wejdź

Monografie:

 1. Projekt prawa prowincjonalnego Obwodu Białostockiego z 1811 roku, oprac. K. Łopatecki, M. Piłaszewicz-Łopatecka, wstęp S. Godek, K. Łopatecki, Białystok-Oświęcim 2015, ss. 367. ISBN: 978-83-7889-278-6
 2. Łopatecki, W. Walczak, The history of Branicki Palace until 1809. The influence of “Versailles of Podlasie” on the development of Białystok, Białystok 2015, ss. 247. ISBN: 978-83-64103-55-1
 3. Pałac Branickich w Białymstoku, t. II: lata 1802-1809, oprac. K. Łopatecki, W. Walczak, Białystok 2015, ss. 328. ISBN 978-83-64103-53-7
 4. L. Oelsnitz, O bagażach wojska w polu będącego, oprac. K. Łopatecki, Oświęcim 2014, ss. 245. ISBN: 978-83-7889-261-8
 5. Łopatecki, Organizacja, prawo i dyscyplina w polskim i litewskim pospolitym ruszeniu (do połowy XVII wieku), Białystok 2013, ss. 660. ISBN: 978-83-64103-00-1
 6. Manteuffel, Portrety miast inflanckich. Pieśni gminne, oprac. K. Łopatecki, W. Walczak, red. K. Zajas, Białystok 2013, ss. 308. ISBN: 978-83-934920-3-9
 7. Łopatecki, „Disciplina militaris” w wojskach Rzeczypospolitej do połowy XVII wieku, Białystok 2012, ss. 802. ISBN: 978-83-934920-1-5
 8. Pałac Branickich w Białymstoku, t. I: Inwentarze z XVII i XVIII stulecia, cz. 1, oprac. K. Łopatecki, W. Walczak, Białystok 2012, ss. 296. ISBN 978-83-934920-4-6
 9. Pałac Branickich w Białymstoku, t. I: Inwentarze z XVII i XVIII stulecia, cz. 2, oprac. K. Łopatecki, W. Walczak, Białystok 2012, ss. 292. ISBN 978-83-934920-6-0
 10. Łopatecki, W. Walczak, Maps and plans of the Polish Commonwealth of the 17th c. in archives in Stockholm = Mapy i plany Rzeczypospolitej XVII w. znajdujące się w archiwach w Sztokholmie, t. I, Warszawa 2011, ss. 332. ISBN: 978-83-626220-8-5
 11. Łopatecki, W. Walczak, Maps and plans of the Polish Commonwealth of the 17th c. in archives in Stockholm = Mapy i plany Rzeczypospolitej XVII w. znajdujące się w archiwach w Sztokholmie, t. II: Atlas of Friedrich Getkant and atlas of Heinrich Thome : Utländske och Inländske Slott Städer och Fästen = Atlas Fryderyka Getkanta i atlas Wilhelma Thome: Utländske och Inländske Slott Städer och Fästen, Warszawa 2011. ISBN: 978-83-626220-9-2
 12. Walczak, K. Łopatecki, Pół wieku ciepła i elektryczności w Białymstoku, czyli 50. urodziny elektrociepłowni = Half a Century of Heat and Electricity in Bialystok. The 50th Birthday of Combined Heat and Power Plant, Białystok 2011, ss. 136
 13. J. Kunowski, Ekspedycyja inflnatska, oprac. W. Walczak, K. Łopatecki, Białystok 2007, ss. 264. ISBN 978-83-925772-4-9

Redakcje:

 1. Streszczenia wystąpień. III Międzynarodowy Kongres Naukowy „Stan Badań nad wielokulturowym dziedzictwem dawnej Rzeczypospolitej”, red. K. Łopatecki, W. Walczak, Białystok 2015, ss. 135. ISBN 978-83-64103-55-1
 2. Stan badań nad wielokulturowym dziedzictwem dawnej Rzeczypospolitej, t. VI, red. W. Walczak, K. Łopatecki, Białystok 2013, ss. 636. ISBN 978-83-934920-9-1
 3. Stan badań nad wielokulturowym dziedzictwem dawnej Rzeczypospolitej, t. V, red. W. Walczak, K. Łopatecki, Białystok 2013, ss. 487. ISBN 978-83-934920-8-4
 4. Stan badań nad wielokulturowym dziedzictwem dawnej Rzeczypospolitej, t. IV, red. W. Walczak, K. Łopatecki, Białystok 2013, ss. 452. ISBN 978-83-934920-7-7
 5. Stan badań nad wielokulturowym dziedzictwem dawnej Rzeczypospolitej, t. III: Inflanty Polskie, red. K. Łopatecki, W. Walczak, Białystok 2012, ss. 486. ISBN 978-83-934920-2-2
 6. Stan badań nad wielokulturowym dziedzictwem dawnej Rzeczypospolitej. Streszczenia wystąpień Warszawa, 14-16 listopada 2012 r., red. K. Łopatecki, W. Walczak, Białystok 2012. . ISBN 978-83-934920-2-2
 7. Organizacja armii w nowożytnej Europie: struktura – urzędy – prawo- finanse, red. K. Łopatecki, Zabrze 2011, ss. 534. . ISBN 978-83-89943-68-2
 8. Stan badań nad wielokulturowym dziedzictwem dawnej Rzeczypospolitej, t. II, red. W. Walczak, K. Łopatecki, Białystok 2010, ss. 536. ISBN 978-83-925705-5-4
 9. Stan badań nad wielokulturowym dziedzictwem dawnej Rzeczypospolitej, t. I, red. W. Walczak, K. Łopatecki, Białystok 2010, ss. 416. ISBN 978-83-925705-1-6
 10. Stan badań nad wielokulturowym dziedzictwem dawnej Rzeczypospolitej. Streszczenia referatów międzynarodowej konferencji naukowej: Białystok 1-3 X 2009, red. K. Łopatecki, W. Walczak, Białystok 2009, ss. 86. ISBN 978-83-925705-4-7
 11. Nad społeczeństwem staropolskim, t. I: Kultura – Instytucje – Gospodarka w XVI-XVIII stuleciu, red. K. Łopatecki, W. Walczak, Białystok 2007, ss. 492. ISBN 978-83-925772-0-1
 12. Zeszyty dziedzictwa kulturowego, t. I, red. K. Łopatecki, W. Walczak, Białystok 2007, ss. 228. 978-83-925772-8-7


Kontakt

Wydział Historii i Stosunków Międzynarodowych
Uniwersytet w Białymstoku

Plac Niezależnego Zrzeszenia Studentów 1
15-420 Białystok
tel./fax: +48 85 745 74 43

www.hism.uwb.edu.pl
e-mail: sekretariat.hism@uwb.edu.pl

Wyszukiwanie w witrynie