Powrót do: Wydział Historii i Stosunków MiędzynarodowychPracownicy • dr Magdalena El Ghamari


dr Magdalena El Ghamari

 

Notka biograficzna

 Wykładowca w Uniwersytecie w Białymstoku (Instytut Historii i Nauk Politycznych, Zakład Bezpieczeństwa Międzynarodowego), fundator i prezes Fundacji El-Karama. Analityk w portalu Defence24 oraz członek Stowarzyszenia Euro-Atlantyckiego, European Security Assosiation, Stowarzyszenia Kombatantów Misji pokojowych ONZ, Towarzystwa Polsko-Albańskiego i International Institute for Private-, Commercial-, and Competition Law w Tiranie.

Studia doktoranckie ukończyła w Katedrze Działań Połączonych Akademii Obrony Narodowej. Dysertacja doktorska Międzykulturowość w operacjach reagowania kryzysowego, sfinalizowana w obszarze nauk o obronności, o specjalności operacje i techniki operacyjne. Otworzyła drugi przewód doktorski w Polskiej Akademii Nauk w Warszawie.

Wykładowca akademicki oraz szkoleniowiec (Europejska Akademia Dyplomacji, Instytut Studiów nad Terroryzmem, Colegium Civitas, Szkoła Wyższa Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Warszawie, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania w Warszawie, Akademia Obrony Narodowej, Centrum Szkolenia na Potrzeby Sił Pokojowych w Kielcach, UNESCO, Grupy Interwencyjne Straży Więziennej, Straż Graniczna, Policja,) oraz uczestniczka programów międzynarodowych (Helsińska Fundacja Praw Człowieka, Polski Czerwony Krzyż).

Kierownik projektów międzynarodowych: Cross Cultural Awerness in crisis response operations, Bałkański tygiel bezpieczeństwa: problemy teraźniejszości, czy wyzwania przyszłości?Bałkańskie szlaki migracyjne” na południowych granicach Europy i Kosowo 2016 – bałkański patchwork.

Autorka tekstów z zakresu bezpieczeństwa międzynarodowego, międzykulturowości oraz kultury arabsko-muzułmańskiej (ostatnia monografia: Cool Jihad, Wydawnictwo „Difin” [w druku]; Analiza porównawcza doświadczeń iracko-libijskich w kontekście sytuacji na Ukrainie, Rzeszów 2016; Między kulturą, a religią – operacje wojskowe w Iraku i Afganistanie, Oficyna Kucharski, Toruń 2015; Zarządzanie i dowodzenie we współczesnych uwarunkowaniach, Warszawa 2013; Cross-Culture Awareness in crisis response operations, Warszawa 2012.

Szkoleniowiec uczestników polskich kontyngentów wojskowych z zakresu środowiska prowadzenia operacji. Prowadzi sieć wykładów zatytułowanych W kręgu kultury Islamu dla nauczycieli i szkół ponadgimnazjalnych w całej Polsce. Współpracuje w ramach prowadzenia wykładów oraz konferencji z wieloma uniwersytetami w Polsce (WSOWL, UJK, UAM, WSB, AMW, US) i za granicą: Uniwersytet w Albanii (Tirana) oraz Kosowie (Prisztina – jako profesor wizytujący podczas Summer University Camp), a także jako szkoleniowiec dla CCOE NATO (Enschede Holandia).

 

Zainteresowania badawcze:

 obszar MENA, fundamentalizm islamski, zagrożenia bezpieczeństwa międzynarodowego, terroryzm, migracje, komunikacje międzykulturowa, arabistyka, Bałkany, operacje NATO, militaria.

 

Dane kontaktowe:

Fundacja El-Karama

Chmielna 2 lok. 31
00-020 Warszawa

adres email: fundacja@el-karama.pl

telefon kontaktowy: +48 665 629 161

 

Wybrane publikacje naukowe po doktoracie:

Monografie samodzielne:

 • Między kulturą a religią, operacje wojskowe w Iraku i Afganistanie, Oficyna Wydawnicza Kucharski, Toruń 2015, 320 stron.
 • Cross-CultureAwareness in crisisresponseoperations, Warszawa AON 2013, 160 stron.

Monografie pod redakcją:

 •  Zarządzanie i dowodzenie we współczesnych uwarunkowaniach, red. M. Chmielecki, M. El Ghamari, Warszawa AON 2013.
 • Analiza porównawcza doświadczeń iracko-libijskich w kontekście sytuacji na Ukrainie, T. Bąk, M. El-Ghamari, S. Adamczyk, ISBN 978-83-64286-54-4, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie, Rzeszów 2016.
 • Prognozowanie potencjalnych zagrożeń – terroryzm, identyfikator ISBN 978-83-945910-1-4, 329 stron, wydanie elektroniczne, Fundacja El Karama, Warszawa 2016.
 • El Ghamari, M. Ickiewicz – Sawicka, BEZPIECZEŃSTWO OBSZARU MENA – Bałkański Patchwork, Identyfikator ISBN – 978-83-945910-0-7, Publikacja 2016, wydanie elektroniczne, 220 stron, Fundacja El Karama, Warszawa 2016.

Wykaz samodzielnych monografii opracowanych i złożonych do druku w roku 2016:

 • Monografia samodzielna: Cool Jihad ( w teczce redakcyjnej – obecnie trwa korekta, wydanie w 2017 roku), Wydawnictwo Difin.
 • Monografia samodzielna, Military Operations, w teczce redakcyjnej – obecnie trwa korekta, wydanie w 2017 roku – e-book.
 • Prawo Uchodźcze – w teczce redakcyjnej – obecnie trwa korekta, wydanie w  2017 roku – e-book.

 

Publikacje punktowane, krajowe i zagraniczne wydane drukiem:

 

Kontekst międzykulturowy w osiąganiu celów operacji reagowania kryzysowego [w:] Bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe w rejonie Bliskiego Wschodu i Północnej Afryki (MENA) u progu XXI wieku, ISBN 978-83-63547-01-1, Wydawnictwo UŁ 2014.

Współczesne uwarunkowania bezpieczeństwa europejskiego, Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni, ISBN 978-83-941308-3-1, Wydawnictwo BP, Gdynia 2014.

From Al-Zarqawi – al-Qaeda’s Second Generation to Al-Baghdadi and proclaimCaliphate [w:] Bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe w obszarze MENA”, Łódź 2014.

 • From Al-Zarqawi – al-Qaeda’s Second Generation to Al-Baghdadi and proclaim Caliphate – terrorism in social media, 1(2)2015 PL ISSN 2391-9957 Oficyna Wydawnicza Rytm, s. 41.
 • Analysis of potentialoutbreaks of international disputes and conflict in Europe and MENA area, [w:] Współczesne uwarunkowania bezpieczeństwa europejskiego, s.104-125, Bezpieczeństwo i obronność SEC & DEF. Współczesne uwarunkowania bezpieczeństwa europejskiego   Strony: 104-125, ISBN 978-83941308-3-1, „Współczesne uwarunkowania bezpieczeństwa europejskiego”, 13 – 14 maja 2014, Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni, ISBN 978-83-941308-3-1, Wydawnictwo BP, Gdynia 2014, s. 38.
 • Propaganda jako broń w działaniach Kalifatu Islamskiego (DAESH, BOKO HARAM, ISIS, AQ …)  – Bezsilność zachodu… Akademia Obrony Narodowej, Wydział Zarządzania i Dowodzenia
 • Daesh i jego potencjał ekonomiczno- militarny, [w:] Paradygmaty badań nad bezpieczeństwem, Jednostki, grupy i społeczeństwa, s.535-546, Poznań 2015, ISBN 978-83-65096-16-6
 • „Współczesne uwarunkowania bezpieczeństwa europejskiego”, 13 – 14 maja 2014, Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni, ISBN 978-83-941308-3-1, Wydawnictwo BP, Gdynia 2014
 • naukowa Edward Jaremczuk, Emirates Airlines, [w:] Inspiracje Lotnicze, Aspekty techniczne, historyczne, społeczne i prawne, Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu, 2014, s. 99-116, ISBN 978-83-62336-40-1
 • naukowa Krzysztof Liedel, Paulina Piasecka, Rozdział 3. Cool jihad, czyli od radykalnych muzułmanów do islamskich ekstremistów z zachodu… [w;] Konflikt cywilizacji źródłem zagrożeń terrorystycznych? Terroryzm wczoraj i dziś. Księga pamiątkowa na 10-lecie Centrum Badań nad Terroryzmem Collegium Civitas, Wydawnictwo Difin, ISBN 978-83-7930-803-3
 • „Secretum, Informacyjny wymiar ekstremizmu islamskiego na przykładzie Państwa Islamskiego, s. 116-129, 1(2)2015 PL ISSN 2391-9957 Oficyna Wydawnicza Rytm
 • Artykuł – Europejska „puszka Pandory”, kwartalnik Opcja na Prawo, ISSN 1642-0640, arkusz wydawniczy
 • naukowa Edward Jaremczuk, Emirates Airlines, [w:] Inspiracje Lotnicze, Aspekty techniczne, historyczne, społeczne i prawne, Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu, 2014, s. 99-116, ISBN 978-83-62336-40-1
 • naukowa Krzysztof Liedel, Paulina Piasecka, Rozdział 3. Cool jihad, czyli od radykalnych muzułmanów do islamskich ekstremistów z zachodu… [w;] Konflikt cywilizacji źródłem zagrożeń terrorystycznych? Terroryzm wczoraj i dziś. Księga pamiątkowa na 10-lecie Centrum Badań nad Terroryzmem Collegium Civitas, Wydawnictwo Difin, ISBN 978-83-7930-803-3
 • „Secretum, Informacyjny wymiar ekstremizmu islamskiego na przykładzie Państwa Islamskiego, s. 116-129, 1(2)2015 PL ISSN 2391-9957 Oficyna Wydawnicza Rytm
 • Artykuł – Europejska „puszka Pandory”, kwartalnik Opcja na Prawo, ISSN 1642-0640, arkusz wydawniczy
 • Securitologia, Yemen Proxy War, Volume 2015; 22(2): 43–56,
 • Cross-culturalawareness, R. Ożarowski, W. Grabowski, Arab and Muslim World in International Relations, Wydawnictwo Rambler, Warszawa 2016, PolishAssociation of International Studies, Institute of Political Science of the University of Gdańsk and Qatar University
 • Determinanty Obecnych Kryzysów W Europie Opcja na prawo 2/143.2016, Wydawnictwo Wektory,  ISSN  1642-0640, s.134-154.
 • Problemy wielokulturowości na przykładzie społeczeństwa muzułmańskiego w Wielkiej Brytanii Uwarunkowania kulturowe jako paradygmat współczesnych operacji reagowania kryzysowego, Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki, M. Bodziany (red.) Społeczeństwo a wojna. Wyzwania wielokulturowości XXI wieku, Wyd.. WSOWL, Wrocław 2016. ISBN 978-83-65422-33-0O
 • Wojna nieprawdopodobna, pokój niemożliwy – czy porażka liberalizmu, Magazyn kwartalnik Parabellum: 2392-3342.
 • Bezpieczeństwo społeczne w ujęciu teorii integracji i dezintegracji społecznej, a kryzys migracyjny, M. Ickiewicz-Sawicka, Justyna Olędzka (red.), Kultura a migracje – stan, wyzwania, perspektywy, Czeremcha 2016, str. 31-53, ISBN: 978-83-934033-5-6.
 • Anatomia problemów syryjskich i próba odnalezienia rozwiązań, Biała Księga zaangażowania Polski w wojnę w Syrii ISBN 978-83-94673802.
 • HISTORYCZNE UWARUNKOWANIA KONCEPCJI WIELKIEJ ALBANII I TAK ZWANA „ALBAŃSKOŚĆ”, MENA, Identyfikator ISBN – 978-83-945910-0-7.
 • Finansowanie terroryzmu międzynarodowego, redakcja naukowa: Paweł Sitek, PIENIĄDZ I JEGO ODDZIAŁYWANIE NA OTOCZENIE, Warszawa 2016, Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie, rozdział 9, strony 241-272, ISBN: 978-83-62855-67-4.
 • Przeciwdziałanie finansowania terroryzmu międzynarodowego, redakcja naukowa: Paweł Sitek, PIENIĄDZ I JEGO ODDZIAŁYWANIE NA OTOCZENIE, Warszawa 2016, Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie, rozdział 10, strony 217-239, ISBN: 978-83-62855-67-4.
 • Interpretacja czynników operacyjnych w regulaminach i doktrynach wybranych państw – w kontekście walki z tak zwanym „Państwem Islamskim”, Studia Strategiczne, Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM, ISSN 2084-6991, 2016, nr 9.
 • Prawo do samostanowienia, a kurdyjskie ruchy narodowościowe i ich status na arenie międzynarodowej”, Przegląd Politologiczny, Political Science Review nr 4/2016, kwartalnik ISSN 1426-8876, s. 59-76.
 • Znaczenie czynnika kulturowego w bezpieczeństwie międzynarodowym [w:] Bezpieczeństwo antyterrorystyczne. Świadomość społeczna i edukacyjna, K. Liedel, P. Piasecka, Wydawnictwo Difin, ISBN 978-83-8085-378-2, 2017, s. 2-25 (23 strony).
 • Zagrożenia bezpieczeństwa kulturowegowobec kryzysu migracyjnego oraz terroryzmu w obszarze MENA – AntePortas „AntePortas – Security Studies” (ISSN 2353-6306), Półrocznik http://www.ptnp.org.pl/. – http://anteportas.pl/wp-content/uploads/2017/03/AP.VII_.El-Ghamari.pdf
 • Współczesna komunikacja międzykulturowa z perspektywy kalifatu, Wydawnictwo BP, ISBN 978-83-941308-9-3, Czarny Ląd i Świat Arabski, Siła argument czy argument siły?, red. Bartłomiej Pączek, Gdynia 2016, s.23-38.
 • Pro-IS Jihadist Games – propaganda orcybernetictrainingcenter, V Ogólnopolska Konferencja Naukowa Bezpieczeństwa i Obronności Security &Defence „Współczesne uwarunkowania bezpieczeństwa europejskiego”, Gdynia 2016, s. 43-59.
 • Zagrożenia bezpieczeństwa kulturowego wobec kryzysu migracyjnego oraz terroryzmu w obszarze MENA – AntePortas „AntePortas – Security Studies” (ISSN 2353-6306), Półrocznik http://www.ptnp.org.pl/.
 • Nowoczesne narzędzia informatyczne w walce z ekstremizmem islamskim, Nowoczesne narzędzia informatyczne w przeciwdziałaniu zagrożeniom bezpieczeństwa, IX Ogólnopolska Konferencja Naukowa 18 października 2016 Narodowe Centrum Badań Jądrowych w Świerku.

 

Wykaz publikacji niepunktowanych dostępnych online:

 • Artykuł – Europejska „puszka Pandory”, Kwartalnik Opcja na Prawo, ISSN 1642-0640, arkusz wydawniczy
 • Czytelnictwo w krajach arabskich, Artykuł Projektor Kielce, „Czytelnictwo w krajach arabskich”, styczeń 2016
 • Europejskie Trendy Migracyjne i Statystyki Raport http://el-karama.pl/
 • Magazyn Parabellum, kwartalnik strategiczny, M. El Ghamari, Morderczy wizerunek strony 85-90, ISSN 2392-3342, nr 2/2015
 • „Multikulti” – nieudane wyzwanie bezpieczeństwa międzynarodowego, e-terroryzm
 • Artykuł w E-TERRORYZM OPINIE : Czy Libia może być nauczką … ?
 • Artykuły w Gazecie Trybuna, (przełom lipca-września) ISSN 2300-3197,NR INDEKSU 100994:
  • KALIFAT I JEGO POTECJAŁ … ?
  • REKRUCI W PAŃSTWIE ISLAMSKIM? DLACZEGO?
  • KALIFAT TURCJA I KURDOWIE … czyli współczesne Powstanie Warszawskie ?
  • MUZUŁMAŃSKI SZ Dziennik Trybuna, „HOLLANDE, RATUJ CALAIS!” – CZYLI IMIGRANCKIE -PANDEMONIUM – ISSN 2300-3197, NR INDEKSU 100994, s.10
  • Dziennik Trybuna „KOBANE, JAK WARSZAWA PO POWSTANIU”, ISSN 2300-3197, nr indeksu 100994, s.10
  • UWAGA !!! TERRORYŚCI NOWEJ GENERACJI – KOBIETY I DZIECI !
  • SERIA PODPALEŃ W NIEMCZECH – czy walka z wiatrakami?
  • „POWSTAŃ, OMARZE, POTRZEBUJEMY TWOJEJ POMOCY! MUSISZ OPANOWAĆ CHAOS, A ALLAH CI POMOŻE!”
  • KIEDY NASTĄPI KONIEC TERROZYMU?

Artykuły dla portalu Defence24:

 

Artykuły dla portalu „Wszystko co najważniejsze”:

 • Nicea i śmierć https://wszystkoconajwazniejsze.pl/dr-magdalena-el-ghamari-nicea-i-smierc/
 • Kobiety Hazara walczą z Daesh – Wszystko co najważniejsze: https://wszystkoconajwazniejsze.pl/pl/magdalena-el-ghamari-silne-kobiety-afganistanu/
 • Pierwszy kraj UE, do którego docierają imigranci, i który jest przez nich omijany, Wszystko co najważniejsze: https://wszystkoconajwazniejsze.pl/pl/magdalena-el-ghamari-cypr-pierwszy-kraj-ue-do-ktorego-docieraja-imigranci-jest-przez-nich-omijany/

Inne:

 •  Artykuł – Europejska „puszka Pandory” , Kwartalnik Opcja na Prawo, ISSN  1642-0640, arkusz wydawniczy
 • Czytelnictwo w krajach arabskich, Artykuł Projektor Kielce, „Czytelnictwo w krajach arabskich” , styczeń 2016
 • Europejskie Trendy Migracyjne i Statystyki Raport http://el-karama.pl/
 • Bezpieczeństwa kulturowe, a orientalizm – konieczność współczesności? – SECURITY REVIEW – http://securityreview.pl/archiwum-numerow/

Dyżury pracowników Instytutu Historii i Nauk Politycznych UwBKontakt

Wydział Historii i Stosunków Międzynarodowych
Uniwersytet w Białymstoku

Plac Niezależnego Zrzeszenia Studentów 1
15-420 Białystok
tel./fax: +48 85 745 74 44

www.hism.uwb.edu.pl
e-mail: sekretariat.hism@uwb.edu.pl

Wyszukiwanie w witrynie