Instytut Historii i Nauk Politycznych

Uniwersytetu w Białymstoku


Powrót do: Instytut Historii i Nauk PolitycznychPracownicy • dr hab. Mariusz Robert Drozdowski


dr hab. Mariusz Robert Drozdowski

Data uzyskania stopnia naukowego:

 • magister – 1996 rok, Wydział Nauk Historycznych UMK
 • doktor – 2005 rok, Instytut Historii PAN

Zainteresowania badawcze:

 • Dzieje Kozaczyzny Zaporoskiej XVI – XVIII w.
 • Problemy wyznaniowe w epoce nowożytnej.

Najważniejsze publikacje:

Lista wszystkich publikacji – wejdź

 • Religia i Kozaczyzna Zaporoska w Rzeczypospolitej w pierwszej połowie XVII wieku, Warszawa 2008, ss. 278.
 • Kozaczyzna w Rzeczypospolitej XVI – XVII w. Jeszcze jeden stan społeczeństwa staropolskiego „ Społeczeństwo staropolskie. Seria nowa”, t. 1: Społeczeństwo a polityka, Warszawa 2008, s. 165 – 222. (współautorstwo).
 • Od Brześcia do Hadziacza. Kozaczyzna wobec Cerkwi w pierwszej połowie XVII w.[w:] W kręgu Hadziacza A.D. 1658. Od historii do literatury, red. P. Borek, Kraków 2008, s. 213 – 234.
 • Stosunek szlachty Rzeczypospolitej wobec Kozaczyzny zaporoskiej w drugiej połowie XVII w. Propozycje badawcze, referat wygłoszony na VII Międzynarodowym Kongresie Ukrainistów w Kijowie, (w druku)
 • Prawosławie i Kozaczyzna Zaporoska w dorobku naukowym Kazimierza Chodynickiego, „ Warszawskie Zeszyty Ukrainoznawcze” t. XIX – XX : Spotkania polsko – ukraińskie. Studia Ucrainica, pod red. S. Kozaka, Warszawa 2005, s. 81 – 90.
 • Kozaczyzna wbrew hierarchii prawosławnej – 1625 rok, [w:] „Warszawskie Zeszyty Ukrainoznawcze ”, t. XVII – XVIII: Spotkania polsko -ukraińskie. Studia Ucrainica, pod red. S. Kozaka, Warszawa 2004, s. 379 – 388.
 • Rec. z: S. Plokhy, The Cossacks and Religion in Early Modern Ukraine, Oxford University Press, 2001, „ Odrodzenie i Reformacja w Polsce ”, t. XLVIII, 2004, s. 288 – 293.
 • Rec. z: Viktor Brehunenko, Moskovs’ka ekspansia i Pereaslavs’ka Rada 1654 roku, Kiiv 2005, „ Ukraine in the East – Central Europe”, Kiiv 2006, s. 647 – 655.
 • Rec. z: Istriâ ukra?n’skogo kozactva. Narisi u dvoh tomah, pod red. V.A. Smolija – Nacional’na Akademiâ Nauk Ukra?ni Instytut Istri? Ukra?ni Naukovo-Doslidnij Instytut Kozactva, t.I, Ki?v 2006, ss. 799, t. II, Ki?v 2007, ss. 723, „ Białostockie Teki Historyczne” ( w druku)


Kontakt

Plac Niezależnego Zrzeszenia Studentów 1, 15-420 Białystok
tel./fax: +48 85 745 74 43
www.historia.uwb.edu.pl
e-mail: historia@uwb.edu.pl

Wyszukiwanie w witrynie