Instytut Historii i Nauk Politycznych

Uniwersytetu w Białymstoku


Powrót do: Instytut Historii i Nauk PolitycznychPracownicy • dr Oksana Voytyuk


dr Oksana Voytyuk

Data uzyskania stopnia naukowego

Magister – 2003 r., Wydział Stosunków Międzynarodowych, Wołyński Uniwersytet Narodowy im. Lesi Ukrainki (obecnie: Wschodnioeuropejski Uniwersytet Narodowy im. Lesi Ukrainki), Łuck, Ukraina.

Doctor – 2010 r., Wydział Politologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Zainteresowania naukowe:

  1. Status, prawa i problemy mniejszości krymskotatarskiej na Ukrainie.
  2. Polityka i bezpieczeństwo energetyczne Unii Europejskiej i wybranych państw świata; rozwój energetyki alternatywnej w Unii Europejskiej.
  3. Wewnętrzna i zagraniczna polityka Ukrainy.

Dane kontaktowe:

e-mail: oksana.voytyuk@rambler.ru

Dyżury pracowników Instytutu Historii i Nauk Politycznych UwB

Najważniejsze publikacje:

Lista wszystkich publikacji – wejdź

Monografie:

  1. Oksana Voytyuk. Potencjał  energetyczny państwa Unii Europejskiej, Wydawnictwo Uwb, Białystok 2012, 445 s.

Publikacje w czasopismach naukowych:

  1. Prospects for the development of renewable energy sources in the European Union. Attempt of analysis. Piła 2012.
  2. Rosyjsko-ukraińskie porozumienia w Charkowie oraz ich konsekwencje dla bezpieczeństwa narodowego Ukrainy, Przegląd Naukowy Desputatio, Tom XII, Nr 1-2/2011, s. 178-195.
  3. Regulacje prawne w zakresie polityki energetycznej i sieci transportowych w Unii Europejskiej, Polityka i Bezpieczeństwo, Instytut stosunków Miedzynarodowych Uniwersytetu J. Kochanowskiego, Filia w Piotrkowie Trybunalskim, 2011, T.II. s. 61-84.
  4. О. Войтюк, Захист прав людини в Європейському Союзі §13.2, c. 562-570, в: Інтеграція Європейська, за ред.: С.В. Федонюка, В.Й. Лажніка, Луцьк, 2011, 760 с.


Kontakt

Plac Niezależnego Zrzeszenia Studentów 1, 15-420 Białystok
tel./fax: +48 85 745 74 43
www.historia.uwb.edu.pl
e-mail: historia@uwb.edu.pl

Wyszukiwanie w witrynie