Instytut Historii i Nauk Politycznych

Uniwersytetu w Białymstoku


Powrót do: Instytut Historii i Nauk PolitycznychPracownicy • dr hab. Oksana Voytyuk


dr hab. Oksana Voytyuk

Data uzyskania stopnia naukowego

Magister – 2003 r., Wydział Stosunków Międzynarodowych, Wołyński Uniwersytet Narodowy im. Lesi Ukrainki (obecnie: Wschodnioeuropejski Uniwersytet Narodowy im. Lesi Ukrainki), Łuck, Ukraina.

Doktor – 2010 r., Wydział Politologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

mail:oksana.voytyuk@uwb.edu.pl

Dyżury pracowników Instytutu Historii i Nauk Politycznych UwBKontakt

Plac Niezależnego Zrzeszenia Studentów 1, 15-420 Białystok
tel./fax: +48 85 745 74 43
www.historia.uwb.edu.pl
e-mail: historia@uwb.edu.pl

Wyszukiwanie w witrynie