Powrót do: Wydział Historii i Stosunków MiędzynarodowychPracownicy • dr Piotr Guzowski


dr Piotr Guzowski

Data uzyskania stopnia naukowego:

 • magister – 1999 rok
 • doktor – 2007 rok

Zainteresowania badawcze:

 • historia gospodarcza,
 • historia środowiskowa i demografia historyczna (X-XIX w.)

Szczegółowe zagadnienia:

 • rynek kredytowy i rynek ziemi,
 • rozwój folwarku i pańszczyzny,
 • historia pieniądza,
 • finanse królewskie i publiczne,
 • kryzysy demograficzne i gospodarcze,
 • epidemie,
 • demografia rodziny i gospodarstwa domowego,
 • wpływ religii i wyznania na aktywność gospodarcza i reżim demograficzny,
 • zmiany klimatu w historii.

Dane kontaktowe:

Dyżur dydaktyczny w semestrze letnim: poniedziałek 8.15-9.45, s. 111

Nr telefonu: 0693 527 014
e-mail: guzowski@uwb.edu.pl
Dyżury pracowników Instytutu Historii i Nauk Politycznych UwB

ZAJĘCIA

 • Małżeństwo, rodzina i życie prywatne w perspektywie historycznej
 • Nauki pomocnicze do końca XVIII w.
 • Źródłoznawstwo historyczne do końca XVIII w.
 • Nauki społeczne w warsztacie historyka
 • Historia gospodarcza
 • Historia średniowiecza

Historia średniowiecza – sylabus

Lektury do zaliczenia przedmiotu „Herezje i heretycy”

Najważniejsze publikacje:

Lista wszystkich publikacji – wejdź

Książki

 1. Chłopi i pieniądze na przełomie średniowiecza i czasów nowożytnych, Kraków 2008
 2. Rodzina szlachecka w Polsce przedrozbiorowej. Studium demograficzne, Białystok 2019

Artykuły

 1. The influence of exports on grain production on Polish royal demesne farms in the second half of the sixteenth century “Agricultural History Review” 59 (2011), s. 312-327.
 2. The Origins of the European Marriage Pattern in Early Modern Period from the Perspective of Polish History,,,Acta Poloniae Historica” 107 (2013), s. 5-44.
 3. The Peasant Land Market in Late Medieval and Early Modern Poland, Fifteenth and Sixteenth Centuries, w: Property Rights, Land Markets and Economic Growth in the European Countryside (13th–20th Centuries), red. Gerard Béaur et al., Turnhout 2013, s. 219–237.
 4. The Role of Enforced Labour in the Economic Development of Church and Royal Estates in 15th and 16th-century Poland, w: Serfdom and Slavery in the European Economy 11th-18th centuries, red. Cavaciocchi, [Proceedings of Instituto Internazionale di Storia Economica F. Datini], Firenze 2014, s. 216-234.
 5. Village court records and peasant credit market in fifteenth- and sixteenth-century Poland,,,Continuity and Change” 29 (2014), nr 1, s. 115-141.
 6. From King’s Finance to Public Finance. Different Strategies of Fighting Financial Crisis in the Kingdom of Poland under Jagiellonian Rule (1386-1572), w: The Financial Crises. Their Management, Their Social Implications and Their Consequences in Pre-Industrial Times, Firenze 2016, s. 451-470 (współautor: Krzysztof Boroda).
 7. The Polish-Lithuanian Commonwealth as a laboratory for analysing connections between confessions, the demographic regime, and human capital, “Acta Poloniae Historica” 116 (2017), s. 249-276 (współautor: Radosław Poniat).
 8. History meets palaeoscience: Consilience and collaboration in studying past societal responses to environmental change, „Proceedings of National Academy of Sciences” 2018, nr 115, s. 1-9 (współautorzy: Haldon et alii,).
Lista wszystkich publikacji – wejdź
Lista konferencji – wejdź
Udział w grantach badawczych – wejdź
Staże, stypendia, współpraca z zagranicą – wejdź


Kontakt

Wydział Historii i Stosunków Międzynarodowych
Uniwersytet w Białymstoku

Plac Niezależnego Zrzeszenia Studentów 1
15-420 Białystok
tel./fax: +48 85 745 74 44

www.hism.uwb.edu.pl
e-mail: sekretariat.hism@uwb.edu.pl

Wyszukiwanie w witrynie