Instytut Historii i Nauk Politycznych

Uniwersytetu w Białymstoku


Powrót do: Instytut Historii i Nauk PolitycznychPracownicy • dr Radosław Poniat


dr Radosław Poniat

Data uzyskania stopnia naukowego:

 • magister historii – 2003 rok, Instytut Historii Uniwersytet w Białymstoku
 • magister socjologii – 2005, rok Instytut Socjologii Uniwersystet w Białymstoku
 • doktor – 2012 rok, Uniwersytet w Białymstoku, Instytut Historii i Nauk Politycznych

Zainteresowania badawcze:

 • Historia społeczno-gospodarcza XVIII-XIX wieku.
 • Demografia historyczna.
 • Socjologia struktur społecznych.
 • Metody kwantytatywne.

Dane kontaktowe:

Dyżury pracowników Instytutu Historii i Nauk Politycznych UwB

ZAJĘCIA

Najważniejsze publikacje:

Lista wszystkich publikacji – wejdź

 • Plany edukacyjne i zawodowe podlaskich maturzystów, (w:) Przedsiębiorczość młodzieży w Polsce i na Podlasiu, pod red. J. P. Gieorgicy, Białystok 2009, s. 106-119.
 • Kontrola służby domowej na ziemiach polskich w świetle aktów prawnych w końcu XVIII i XIX wieku, (w:) Rodzina i gospodarstwo domowe na ziemiach polskich w XV-XX wieku. Struktury demograficzne, społeczne i gospodarcze, red. C. Kuklo, Warszawa 2008, s. 353-362.
 • Laurent Heyberger, La révolution des corps. Décroissance et croissance staturale des habitants des villes et des campagnes en France: 1780–1940, „Roczniki Dziejów Społecznych i Gospodarczych”, t. LXVII, 2007, s. 168-173. (recenzja)
 • Strategie karier urzędników podlaskich w XVIII wieku, (w:) Nad społeczeństwem staropolskim, T. 1, Kultura-instytucje-gospodarka w XVI-XVIII stuleciu, pod red. K. Łopateckiego i W. Walczaka, Białystok 2007, s. 169-192.
 • Mary S. Hartman, The household and the making of history: a subversive view of the Western past, „Przegląd Historyczny”, t. XCVIII, 2007, z. 2, s. 294-298. (recenzja)
 • Domestic Service and the Formation of European Identity: Understanding the Globalization of Domestic Work, 16th-21st Centuries, „Roczniki Dziejów Społecznych i Gospodarczych”, t. LXV, 2005, s. 296-299. (recenzja)
 • Aspiracje naukowe podlaskich maturzystów, (w:) Czynniki rozwoju regionalnego Polski północno-wschodniej, pod. red. B. Plawgo, Białystok 2005, s. 109 – 122. (współautor)
 • Legenda o pochodzeniu Litwinów od Rzymian. Powstanie i utrwalenie, w: „Zeszyty Naukowe SKNH UwB”, pod red. Radosława Poniat, Białystok 2003, s. 113 – 122.
 • (red.) „Zeszyty Naukowe SKNH UwB”, pod red. Radosława Poniat, Białystok 2003.


Kontakt

Plac Niezależnego Zrzeszenia Studentów 1, 15-420 Białystok
tel./fax: +48 85 745 74 43
www.historia.uwb.edu.pl
e-mail: historia@uwb.edu.pl

Wyszukiwanie w witrynie