Powrót do: Wydział Historii i Stosunków MiędzynarodowychPracownicy • dr hab. Robert Suski, prof. UwB


dr hab. Robert Suski, prof. UwB

Suski

Data uzyskania stopnia naukowego:

 • magister – 1997 rok (Uniwersytet Warszawski)
 • doktor – 2006 rok (Uniwersytet Warszawski)

Zainteresowania badawcze:

 • Historia późnego cesarstwa rzymskiego, kryzys wieku III, tetrarchia, historia polityczna, mentalności, kultury, historiografia.

Dane kontaktowe:

Dyżury pracowników Instytutu Historii i Nauk Politycznych UwB

Najważniejsze publikacje:

Lista wszystkich publikacji – wejdź

 • Konsolidacja Cesarstwa Rzymskiego za panowania cesarza Aureliana 270-275, Kraków 2008 (wyd. Avalon, s. 398).
 • „Aurelian, Club and Herodotus. The Weapons of troops from Palestine in the Battle of Emesa (272 AD)”, Eos XCIV, 2007, 121-133;
 • „The Assumption of the Title Persicus Maximus by Probus and the Date of the Saturninus`s revolt”, Eos XCIV, 2007, 281-293.
 • „Charyzmatyczna legitymizacja władzy cesarskiej podczas rządów cesarzy illyryjskich”, Przegląd Historyczny, XCIX, 2008, z. 1, 1-16.
 • „Aurelian and the Senat. A few remarks upon emperor Aurelian`s policy of political nominations”, [w:] T.Derda, J.Urbanik, M.Węcowski (red), Studies presented to Benedetto Bravo and Ewa Wipszycka by their disciples, The Journal of Juristic papyrology supplement 1, Warsaw 2002, 279-293.
 • „Why Eusebius of Nantes was not the Author of Kaisergeschichte”, [w:] J. Styka, Studies of Roman Literature, Classica Cracoviensia, IX, Kraków 2005, 43-71.
 • „Cognomina ex virtute Persicus Maximus i Parthicus Maximus w propagandzie cesarzy Illyryjskich”, [w:] P. Janiszewski, E. Wipszycka, R. Wiśniewski (red.) Chrześcijaństwo u schyłku starożytności, Studia źródłoznawcze T. VII, Warszawa 2008, 183-199.
 • CIL, XII, 5456, Restitutor orbis, likwidacja Imperium Galliarum i tribunicia potestas Aureliana” [w:] P. Guzowski, M. Liedkie (red.), Człowiek wobec miar i czasu w przeszłości, Kraków 2007, 13-26.
 • „Historia Augusta a chrześcijaństwo”, Meander, 3-4/2001, 255-268 [druk 2002].
 • „Jeszcze raz o lararium Aleksandra Sewera”, Meander, 5-6/2001, 391-410 [druk 2003].


Kontakt

Wydział Historii i Stosunków Międzynarodowych
Uniwersytet w Białymstoku

Plac Niezależnego Zrzeszenia Studentów 1
15-420 Białystok
tel./fax: +48 85 745 74 43

www.hism.uwb.edu.pl
e-mail: sekretariat.hism@uwb.edu.pl

Wyszukiwanie w witrynie