Powrót do: Wydział Historii i Stosunków MiędzynarodowychPracownicy • dr hab. Robert Suski, prof. UwB


dr hab. Robert Suski, prof. UwB

Suski

Data uzyskania stopnia naukowego:

 • magister – 1997 rok (Uniwersytet Warszawski)
 • doktor – 2006 rok (Uniwersytet Warszawski)

Zainteresowania badawcze:

 • Historia późnego cesarstwa rzymskiego, rzymska historiografia

Tematyka seminariów dyplomowych:

 • historia późnego cesarstwa rzymskiego

Dane kontaktowe:

Dyżur dydaktyczny w semestrze letnim: środa 11.20-13.00, s. 126

Seminarium dyplomowe w semestrze letnim: środa 14.40-16.10, s. 126

Najważniejsze publikacje:

Lista wszystkich publikacji – wejdź

 • Cesarz, wódz i prześladowca, Kraków : Homini, 2016, s. 405 (https://pbn.nauka.gov.pl/pbn-report-web/pages/publication/id/58b71a7fd5de5d762e58ea61)
 • Jowisz, Jahwe i Jezus : religie w Historia Augusta, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Sub Lupa, 2014, s, 471 (https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/works/697260)
 • Dexippus and the repelling of the gothic invasion in the years 267-268. A new piece of evidence (Codex Vindobonensis Hist. Gr. 73, Ff. 192v-193r) with an explanation of an error committed by the author of the Historia Augusta (Ha Gall. 13, 7), Eos Commentarii Societatis Philologae Polonorum 2017 T. CIV s. 302-316 (https://pbn.nauka.gov.pl/pbn-report-web/pages/publication/id/5c76b63fd5de50f85876946c)
 • The Titles „Dacicus Maximus” and „Carpicus Maximus” in the Imperial Propaganda of the Third and the First Half of the Fourth Century, Eos. Commentarii Societatis Philologae Polonorum 2013, T. 100, nr 1, s. 139-159 (https://pbn.nauka.gov.pl/pbn-report-web/pages/publication/id/56b479978106eb71826f055d)
 • Emperor Aurelian and the Solar Eclipse of 272, Eos. Commentarii Societatis Philologae Polonorum 2012, T. 99, nr 2, s. 359-363 (https://www.academia.edu/10516822/Emperor_Aurelian_and_the_Solar_Eclipse_of_272_Eos_XCIX_2012_163-167)
 • Coinage and Imperial Propaganda in the Third Century on the Example of the Usurper Iulianus’ Issues (283?), Eos. Commentarii Societatis Philologae Polonorum 2010, T. 97, nr 1, s. 63-77 (https://www.academia.edu/1415285/Coinage_and_Imperial_Propaganda_in_the_Third_Century_on_the_Example_of_the_Usurper_Iulianus_Issues_283_Eos_97_2010_pp._69-84)
 • Charyzmatyczna legitymizacja władzy cesarskiej podczas rządów cesarzy illyryjskich”, Przegląd Historyczny, XCIX (2008): 1-16 (https://www.academia.edu/11381411/Charyzmatyczna_legitymizacja_władzy_cesarskiej_podczas_rządów_cesarzy_illyryjskich_Przegląd_Historyczny_XCIX_2008_1-16)
 • The Assumption of the Title Persicus Maximus by Probus and the Date of the Saturninus`s revolt”, Eos XCIV 2007: 281-293 (https://www.academia.edu/9846818/The_Assumption_of_the_Title_Persicus_Maximus_by_Probus_and_the_Date_of_the_Saturninuss_revolt_Eos_XCIV_2007_281-293)
 • Aurelian, Club and Herodotus. The Weapons of troops from Palestine in the Battle of Emesa (272 AD)”, Eos XCIV, 2007, pp. 121-133 (https://www.academia.edu/540052/Aurelian_Club_and_Herodotus._The_Weapons_of_troops_from_Palestine_in_the_Battle_of_Emesa_272_AD_Eos_XCIV_2007_pp._121-133)
 • Aluzja do rebelii Eugeniusza czy ukłon wobec aspiracji rzymskiej elity. Nowa interpretacja mowy Maeciusa Faltoniusa Nicomachusa (Hist. Aug. Tac. 6, 1-9), Res Historica 2015 nr 39 s. 9-31 (https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/works/715792)


Kontakt

Wydział Historii i Stosunków Międzynarodowych
Uniwersytet w Białymstoku

Plac Niezależnego Zrzeszenia Studentów 1
15-420 Białystok
tel./fax: +48 85 745 74 44

www.hism.uwb.edu.pl
e-mail: sekretariat.hism@uwb.edu.pl

Wyszukiwanie w witrynie