Powrót do: Wydział Historii i Stosunków MiędzynarodowychPracownicy • dr Tomasz Mojsik


dr Tomasz Mojsik

IMG_4647Data uzyskania stopnia naukowego:

 • magister historii – 1998 rok Uniwersytet Warszawski
 • magister filologii klasycznej – 1999 rok Uniwersytet Warszawski
 • doktor historii – 2007 rok Uniwersytet Warszawski

Zainteresowania badawcze:

dzieje Grecji, kultura antyczna, w tym szczególnie problematyka religijności, zwłaszcza kwestia kultu Muz; instytucja mouseionu; kolekcjonerstwo antyczne; kult intelektualistów; metapoetyka antyczna i ogólnie rola wypowiedzi metatekstowych w literaturze; badania nad narracjami antycznymi [narratologia]; mitografia antyczna i funkcje opowieści mitycznych w kulturze greckiej; ostatnie lata panowania dynastii Antygonidów i okoliczności upadku Macedonii; metodologia historyczna [i antropologiczna – antropologia historyczna?] z lekkim odchyleniem narratywistycznym-;)

Dane kontaktowe:

nr telefonu: (85)7457490
e-mail: tmojsik@uwb.edu.pl

Dyżury pracowników Instytutu Historii i Nauk Politycznych UwB

Zajęcia/wykłady – materiały, lektury – wejdź

Najważniejsze publikacje:

aktualne informacje są dostępne w systemie Expertus, na academia.edu i w repozytorium UwB

 • Antropologia metapoetyki: Muzy w kulturze greckiej od Homera do końca V w. p.n.e., Warszawa 2011
 • Between Tradition and Innovation – Genealogy, Names, and the Number of the Muses, Warsaw 2011 („Akme” nr 9).
 • Arist. Rhet. 2.23.1398b and the cult of Pythagoras, „Classica Cracoviensia” 16 (2015), 275-292.
 • Some Reflections on the Muses and the cult of the dead, „Przegląd Humanistyczny” 437 (2013), s. 79-85
 • Adventus regis: wejście jako praktyka komunikacyjna w perspektywie historyczno-antropologicznej, „Przegląd Historyczny” 106.2. 2015, s. 249-285.
 • Muses and gender of inspiration, „Sakarya University: The Journal of Art and Science” t.10, nr 1 (2008), s. 67-78 (dostępny w wersji elektronicznej)
 • Kto zabił Demetriosa albo o nieuchronności perspektywy narratywistycznej, (w:) Narracja, historia, fikcja: Dawne kultury w historiografii i literaturze, red. Ł. Grützmacher, Warszawa 2009, s. 155-167
 • Auctor i actor – autorytet jako opowieść społecznie konstruowana (mit?) (w:) Mit autorytetu – autorytet mitu, red. J. Sieradzan, Białystok 2009, 12-18
 • Muzy, kultura, edukacja, „Ars Regia” nr 17 (2008), s. 25-48;
 • Charisma i charis (Charis/Charites) w ?świecie antycznym, (w:) Charyzma: jej funkcja w życiu religijnym, politycznym i społecznym, red. J. Sieradzan, Białystok 2008, s. 13-23;
 • Manipulacje przestrzenią i czasem w historiografii. Perspektywa narratywistyczna (w:) Człowiek wobec miar i czasu w przeszłości, red. P. Guzowski, M. Liedke, Kraków 2007, s. 239-252;
 • Tragedia w domu Antygonidów albo o (poli)narracji historycznej (w:) Grecy, Rzymianie i ich sąsiedzi, red. K. Nawotka, M. Pawlak („Antiquitas” 29), Wrocław 2007, s. 123-144.


Kontakt

Wydział Historii i Stosunków Międzynarodowych
Uniwersytet w Białymstoku

Plac Niezależnego Zrzeszenia Studentów 1
15-420 Białystok
tel./fax: +48 85 745 74 43

www.hism.uwb.edu.pl
e-mail: sekretariat.hism@uwb.edu.pl

Wyszukiwanie w witrynie