Instytut Historii i Nauk Politycznych

Uniwersytetu w Białymstoku


Powrót do: Instytut Historii i Nauk PolitycznychPracownicy • dr Tomasz Wesołowski


dr Tomasz Wesołowski

Zainteresowania badawcze:

Historia Polski i powszechna XX w. ze szczególnym uwzględnieniem tematyki wojskowości (m.in. rozwój budownictwa obronnego i sztuki oblężniczej, problematyka funkcjonowania armii w państwie dyktatury) oraz procesów kształtowania się europejskich systemów autorytarnych.

Najważniejsze publikacje:

Lista wszystkich publikacji – wejdź

  • Radziecki batalionowy węzeł obrony”Minczewo-Wierzchuca Nagórna” z lat 1940-1941, „Zeszyt Naukowy Muzeum Wojska”, t. VIII, 1994.
  • Adaptacja rosyjskich dział fortecznych Twierdzy Osowiec na polskie schrony bojowe w okresie międzywojennym, „Zeszyt Naukowy Muzeum Wojska”, t. X, 1996 (współautor).
  • Rzeczpospolita Podchorążacka. Zarys dziejów Szkoły Podchorążych Piechoty w Ostrowi Mazowieckiej, Komorowo 1999 (współautor).
  • Rola fortyfikacji stałych na tzw. „łuku białostockim” w systemie obrony i planach operacyjnych Armii Czerwonej w latach 1939-1941, [w:] Radziecka agresja 17 września 1939 r. i jej skutki dla ziem północno-wschodnich II Rzeczypospolitej, pod red. M. Gnatowskiego, Białystok 2000.
  • Walki o forty warszawskie we wrześniu 1939 r.,”Niepodległość i Pamięć”, t. XV, 1999.
  • „Sztrafniki” – jednostki karne Armii Czerwonej w latach 1940-1945, „Studia Podlaskie”, t. X, 2000.
  • „Linia Mołotowa”. Sowieckie fortyfikacje graniczne z lat 1940-1941 na przykładzie 62 brzeskiego rejonu umocnionego, Białystok 2001.


Kontakt

Plac Niezależnego Zrzeszenia Studentów 1, 15-420 Białystok
tel./fax: +48 85 745 74 43
www.historia.uwb.edu.pl
e-mail: historia@uwb.edu.pl

Wyszukiwanie w witrynie