Powrót do: Wydział Historii i Stosunków MiędzynarodowychPracownicy • dr Anna Włodarczyk


dr Anna Włodarczyk

 • 2009 r. – magister historii, Instytut Historii UwB
 • 2017 r. – dr nauk humanistycznych w zakresie historii, Instytut Historii i Nauk Politycznych UwB

 

Zainteresowania badawcze

 • Koncepcje polskiej polityki wschodniej po 1989 r.
 • Stosunki polsko-białoruskie w XX i XXI w.

 

Artykuły

 • Anna Włodarczyk, Polskie środowiska polityczne wobec konfliktu w stosunkach polsko-białoruskich w 2005 r., „Studia Podlaskie” 2012, t. XX.
 • (recenzja) Wojciech Śleszyński, Województwo poleskie, „Biuletyn Historii Pogranicza” 2014, nr 14.
 • (recenzja) Stosunki etniczne podczas wojny i okupacji. Białystok i Wilno 1939-1941 – 1944/45, red. E. Dmitrów, J. Tauber, „Biuletyn Historii Pogranicza” 2012, nr 12.
 • (recenzja) Józef Obrębski, Polesie, oprac. Anna Engelking, „Biuletyn Historii Pogranicza” 2008, nr 9.
 • (recenzja) Adam Eberhardt, Gra pozorów. Stosunki rosyjsko-białoruskie 1991-2008, w: Polska-Wschód. Polityka, gospodarka, historia, red. W. Śleszyński, A. Jodzio, Białystok 2009.
 • Anna Jodzio, Przejawy pozaszkolnej aktywności społeczno-oświatowej polskich nauczycieli szkół powszechnych w województwie poleskim w latach 1921-1939, „Zeszyty Naukowe Studenckiego Koła Naukowego Historyków Uniwersytetu w Białymstoku” 2009, z. 2.

 

Edycje źródeł

 • Wychować lojalnych obywateli – polityka oświatowa państwa polskiego na Polesiu, red. Andrzej Smolarczyk, Wojciech Śleszyński, Anna Włodarczyk, Kraków-Białystok 2016.
 •  Jarmarki Poleskie – próba aktywizacji życia gospodarczego, oprac. Wojciech Śleszyński, Anna Włodarczyk, Kraków 2013.
 •  Polesie w polityce rządów II Rzeczypospolitej, red. Wojciech Śleszyński, współpraca Anna Jodzio, Białystok-Kraków 2009.

 

Redakcje książek

 • Polska – Wschód. Polityka, gospodarka, historia, red. Anna Jodzio, Wojciech Śleszyński, Białystok 2009.
 • Stosunki międzynarodowe w Europie Wschodniej po upadku ZSRR, red. Anna Jodzio, Wojciech Śleszyński, Białystok-Kraków 2012.
 •  Obszary zgody czy konfliktu? Kresy Północno-Wschodnie II Rzeczypospolitej, red. Wojciech Śleszyński, Anna Włodarczyk, Białystok-Kraków 2014.

mail: a.wlodarczyk@uwb.edu.pl

Dyżury pracowników Instytutu Historii i Nauk Politycznych UwBKontakt

Wydział Historii i Stosunków Międzynarodowych
Uniwersytet w Białymstoku

Plac Niezależnego Zrzeszenia Studentów 1
15-420 Białystok
tel./fax: +48 85 745 74 44

www.hism.uwb.edu.pl
e-mail: sekretariat.hism@uwb.edu.pl

Wyszukiwanie w witrynie