Instytut Historii i Nauk Politycznych

Uniwersytetu w Białymstoku


Powrót do: Instytut Historii i Nauk PolitycznychPracownicy • mgr Mirosław Grzegorz Przeździecki


mgr Mirosław Grzegorz Przeździecki

Data uzyskania stopnia naukowego:

magister – 1995 rok, Uniwersytet Warszawski Filia w Białymstoku

Dane kontaktowe:Kontakt

Plac Niezależnego Zrzeszenia Studentów 1, 15-420 Białystok
tel./fax: +48 85 745 74 43
www.historia.uwb.edu.pl
e-mail: historia@uwb.edu.pl

Wyszukiwanie w witrynie