Powrót do: Wydział Historii i Stosunków MiędzynarodowychPracownicy • prof. dr hab. Halina Parafianowicz


prof. dr hab. Halina Parafianowicz

Parafianowicz

Dane kontaktowe

Dyżur dydaktyczny w semestrze letnim: do 15 kwietnia kontakt e-mailowy

Nr telefonu: brak
e-mail: halka@uwb.edu.pl

Działalność naukowa i zainteresowania badawcze:

Prof. Halina Parafianowicz specjalizuje się w dziejach powszechnych najnowszych, szczególnie w społecznej i politycznej historii Stanów Zjednoczonych i Europy Środkowo-Wschodniej w XIX i XX wieku.  Ważnym obszarem jej zainteresowań badawczych są stosunki międzynarodowe, jak również  biografistyka (zwłaszcza amerykańscy prezydenci i first ladies) oraz szeroko rozumiana problematyka kobieca, a w szczególności aktywność publiczna i polityczna kobiet.

 

Tematyka seminariów dyplomowych:

Historia Stanów Zjednoczonych

 

 Forum Amerykanistyczne –  WEJDŹ

 

Autorka czterech książek:

 • Polska w europejskiej polityce Stanów Zjednoczonych w latach prezydentury Herberta C. Hoovera, 1929-1933(1991),
 • Zapomniany prezydent. Biografia polityczna Herberta C. Hoovera, 1874 – 1964 (1993),
 • Czechosłowacja w polityce Stanów Zjednoczonych w latach 1918 – 1933 (1996),
 • Eleanor Anna Roosevelt (1884 –1962): W cieniu wielkiego męża (2000).

Współautorka kilku innych prac, m. in. – Encyklopedii Historii Stanów Zjednoczonych Ameryki, red. Andrzej Bartnicki, Krzysztof Michałek, Izabella Rusinowa oraz pięciotomowej Historii Stanów Zjednoczonych Ameryki, której tom trzeci też redagowała.

Autorka blisko 130 prac naukowych, opublikowanych w kraju i zagranicą, m. in.: The Legend of Herbert C. Hoover in Poland in the Period Between the Two World Wars, (w:) In the European Grain. American Studies From Central and Eastern Europe, ed. By Orm Overland, Amsterdam (1990); Restoration of Poland and Czechoslovakia in Woodrow Wilson’s Policy: The Myth and the Reality, (w:) From Theodore Roosevelt to FDR: Internationalism and Isolationism in American Foreign Policy, ed. By Daniela Rossini, Staffordshire: Keele University Press (1995); Inter-war America through Immigrants’ Memoirs: Between Expectations and Experience, (w:) „We” and „the others”: Modern European Societies in Search of Identity, Prague (2004); The American Myth in Poland and Central Europe after the First World War (w:) Rossijskije i sławianskije nassledowanija, Minsk, 2004; Departament Stanu i narodziny profesjonalnej służby zagranicznej USA, “Przegląd Humanistyczny”, nr 4, 2004; II wojna światowa i Franklin Delano Roosevelt w świetle najnowszej amerykańskiej historiografii, “Dzieje Najnowsze”, nr 4, 2005; Lou Henry Hoover: nieznana amerykańska First Lady, “Dzieje Najnowsze”, nr 2, 2006; Pierwsze kobiety w dyplomacji amerykańskiej. Przyczynek do dyskusji na temat gender (w:) Wyjaśniać i zrozumieć, red. M. Kowalska, Białystok, 2006; Węgry w świetle zapisków posła Johna Floyrnoy’a Montgomery’ego, “Przegląd Humanistyczny”, nr 4, 2007; Wokół amerykańskiej dyskusji o polityce Harry’ego S. Trumana, “Białostockie Teki Historyczne”, 2007; Amerykańska filantropia i jej “ojcowie założyciele”. Doświadczenia historyczne (w:) Wiara i poznanie, Białystok 2008; Internowanie Japończyków w USA w czasie II wojny światowej. Próba nowego spojrzenia, “Białostockie Teki Historyczne”, 2008.

Bierze udział w życiu naukowym, prezentując wyniki swoich poszukiwań badawczych na krajowych i międzynarodowych konferencjach. Od kilku lat prowadzi seminarium doktorskie poświęcone historii Stanów Zjednoczonych i Europy Środkowo-Wschodniej w XX wieku, na którym powstają kolejne dysertacje doktorskie. Jest promotorką ponad 80 prac magisterskich z historii, amerykanistyki i anglistyki.

Od lat bierze udział w pracach Komisji Historii Kobiet Komitetu Nauk Historycznych PAN. Jest także członkiem Komisji Stosunków Międzynarodowych PAN oraz Polish Fulbright Alumni Association.

Za swoją działalność naukową i organizacyjną otrzymała Złoty Krzyż Zasługi oraz Medal Komisji Edukacji Narodowej.

Publikacje naukowe:

Lista wszystkich publikacji – wejdź

 • Czechosłowacja w polityce Stanów Zjednoczonych w latach 1918 – 1933, Białystok
 • Eleanor Anna Roosevelt (1884 –1962): W cieniu wielkiego męża, Warszawa 2000.
 • American Exceptionalism: The American Dream and the Americanization of East-Central Europe, [in:] World and Global History. Research and Teaching. A CLIOHWORLD Reader, by Seija Jalagin, Susanna Tavera, Andrew Dilley, Pisa: Pisa University Press 2011, pp. 107-121.
 •  Polish Perspectives on American History. Insights, Interpretations, Revisions, by Halina Parafianowicz, Białystok 2013, ss. 359.
 •  Watersheds in Time and Place: Writing American History In Europe (co-author), [in:] Historians across Borders. Writing American History in a Global Age, by N. Barreyre, M. Heale, S. Tuck, and C. Vidal, Berkeley: University of California Press 2014, pp. 3-33.
 • Characteristics and Contours : Mapping American History in Europe, by Susan-Mary Grant, Michael Heale, Halina Parafianowicz, and Maurizio Vaudagna, “American Historical Review” 2014, v. 119, pp. 749-759.
 • Od wojny do pokoju : sprawy Węgier w polityce USA, 1917-1921, „Dzieje Najnowsze” 2014, No 1, ss. 19-36.
 • Herbert Hoover and Poland, 1929-1933: Between Myth and Reality, [w:] Great Power Polities Towards Central Europe, 1914-1945, ed. by Aliaksandr Piahanau, Bristol: E-International Relations Publishing 2019, pp. 176-198.
 • pionierkach w dyplomacji amerykańskiej i Ruth Bryan Owen – pierwszej Madame Poseł USA, „Dzieje Najnowsze”, nr 3, 2018, s. 161-184.
 • Florence “Daisy” Harriman i jej praca dyplomatyczna w Norwegii, “Dzieje Najnowsze”, nr. 2, 2019, s. 99-119.

 Kontakt

Wydział Historii i Stosunków Międzynarodowych
Uniwersytet w Białymstoku

Plac Niezależnego Zrzeszenia Studentów 1
15-420 Białystok
tel./fax: +48 85 745 74 44

www.hism.uwb.edu.pl
e-mail: sekretariat.hism@uwb.edu.pl

Wyszukiwanie w witrynie