Powrót do: Wydział Historii i Stosunków MiędzynarodowychPracownicy • prof. dr hab. Wojciech Śleszyński


prof. dr hab. Wojciech Śleszyński

Prorektor ds kształcenia Uniwersytetu w Białymstoku

email: w.sleszynski@uwb.edu.pl

Dyżury pracowników Instytutu Historii i Nauk Politycznych UwB

Wykształcenie:

1996 – magister, Uniwersytet Warszawski, Filia w Białymstoku, Instytut Historii, historia.
2001 – doktor, Uniwersytet w Białymstoku, Instytut Historii, historia.
2008 – doktor habilitowany, Polska Akademia Nauk, Instytut Studiów Politycznych, politologia.
2019 – tytuł naukowy profesora nauk humanistycznych nadany przez Prezydenta RP.

Doświadczenie zawodowe:
Od 1997 r. – nauczyciel akademicki

Od 2008 r. – kierownik Zakładu Stosunków Politycznych UwB

Od 2017 r. – dyrektor Muzeum Pamięci Sybiru

2005 – 2008 – wicedyrektor Instytutu Historii UwB

2008 – 2012 – dyrektor Instytutu Historii i Nauk Politycznych UwB

2012 – 2016 – dziekan Wydziału Historyczno-Socjologicznego UwB

Zainteresowania badawcze:
Dzieje pogranicza polsko-litewsko-białoruskiego w XX i XXI wieku; stosunki międzynarodowe; kwestia bezpieczeństwa; mniejszości narodowe; konflikty etniczne; relacje państwo-obywatel. Historia i współczesność Polaków i Polonii na Wschodzie. Wykorzystywanie i popularyzowanie materiałów archiwalnych przechowywanych w zbiorach na terenie Białorusi i Litwy.

Dorobek naukowy:
Ponad 170 publikacji naukowych (w tym 8 monografii, 2 podręczniki akademickie oraz 10 edycji źródeł).

Lista wszystkich publikacji – wejdźKontakt

Wydział Historii i Stosunków Międzynarodowych
Uniwersytet w Białymstoku

Plac Niezależnego Zrzeszenia Studentów 1
15-420 Białystok
tel./fax: +48 85 745 74 43

www.hism.uwb.edu.pl
e-mail: sekretariat.hism@uwb.edu.pl

Wyszukiwanie w witrynie