Powrót do: Wydział Historii i Stosunków MiędzynarodowychPracownicy • prof. dr hab. Wojciech Śleszyński


prof. dr hab. Wojciech Śleszyński

Prorektor ds kształcenia Uniwersytetu w Białymstoku

email: w.sleszynski@uwb.edu.pl

Dyżur dydaktyczny w semestrze letnim: poniedziałek 19:40-20:30 s. 137

Wykształcenie:

1996 – magister, Uniwersytet Warszawski, Filia w Białymstoku, Instytut Historii, historia.
2001 – doktor, Uniwersytet w Białymstoku, Instytut Historii, historia.
2008 – doktor habilitowany, Polska Akademia Nauk, Instytut Studiów Politycznych, politologia.
2019 – tytuł naukowy profesora nauk humanistycznych nadany przez Prezydenta RP.

Doświadczenie zawodowe:
Od 1997 r. – nauczyciel akademicki

Od 2008 r. – kierownik Zakładu Stosunków Politycznych UwB

Od 2017 r. – dyrektor Muzeum Pamięci Sybiru

2005 – 2008 – wicedyrektor Instytutu Historii UwB

2008 – 2012 – dyrektor Instytutu Historii i Nauk Politycznych UwB

2012 – 2016 – dziekan Wydziału Historyczno-Socjologicznego UwB

Zainteresowania badawcze:

Dzieje pogranicza polsko-litewsko-białoruskiego w XX i XXI wieku; stosunki międzynarodowe; kwestia bezpieczeństwa; mniejszości narodowe; konflikty etniczne; relacje państwo-obywatel. Historia i współczesność Polaków i Polonii na Wschodzie. Wykorzystywanie i popularyzowanie materiałów archiwalnych przechowywanych w zbiorach na terenie Białorusi i Litwy.

Tematyka seminariów:

Społeczno-polityczne dzieje pogranicza polsko-litewsko-białoruskiego w XX i XXI wieku, dzieje Polaków i Polonii na Syberii.

Najważniejsze publikacje:

Ponad 170 publikacji naukowych (w tym 8 monografii, 2 podręczniki akademickie oraz 10 edycji źródeł).

Monografie:

 • Together Yet Apart. Polish-Belarusian Relations 1990-2010, Białystok-Kraków 2012, s. 112.
 • Kresy Wschodnie czyli Białoruś Zachodnia. Historia, współczesność, pamięć, Łomianki 2013, s. 166.
 • Województwa kresowe II Rzeczypospolitej. Województwo poleskie, Kraków 2014, s. 335.
 • Historia w służbie polityki. Zmiany polityczne a konstruowanie przekazu historycznego na ziemiach białoruskich w XX i XXI wieku, Białystok 2018, s. 467.

Edycje źródeł:

Seria wydawnicza „Dokumenty do dziejów Kresów Północno-Wschodnich II Rzeczypospolitej”:

 • Polesie w polityce rządów II Rzeczypospolitej, wstęp i oprac. nauk. W. Śleszyński, współ. A. Jodzio, Białystok-Kraków 2009, s. 262.
 • Jarmarki Poleskie – próba aktywizacji życia gospodarczego, wstęp W. Śleszyński, oprac. nauk. W. Śleszyński, A. Włodarczyk, Kraków 2013, s. 147.
 • Protokoły i raporty zebrań wojewodów i starostów – województwo poleskie, wstęp i oprac. nauk. W. Śleszyński, współ. M. Szarejko, Kraków 2014, s. 313.
 • Kontrolować czy likwidować – Komunistyczna Partia Zachodniej Białorusi, wstęp i oprac. nauk. W. Śleszyński, współ. J. Owłasiuk, Białystok-Kraków 2015, s. 368.
 • Protokoły i raporty zebrań wojewodów i starostów – województwo nowogródzkie, wstęp i oprac. nauk. M. Szarejko, W. Śleszyński, Białystok-Kraków 2015, s. 135.
 • Protokoły i raporty zebrań wojewodów i starostów – województwo wileńskie, wstęp i oprac. nauk. M. Szarejko, W. Śleszyński, Białystok-Kraków 2016, s. 373.
 • Wychować lojalnych obywateli – polityka oświatowa państwa polskiego na Polesiu, wstęp i oprac. nauk. A. Smolarczyk, W. Śleszyński, A. Włodarczyk, Białystok-Kraków 2016, s. 167.

Lista wszystkich publikacji – wejdźKontakt

Wydział Historii i Stosunków Międzynarodowych
Uniwersytet w Białymstoku

Plac Niezależnego Zrzeszenia Studentów 1
15-420 Białystok
tel./fax: +48 85 745 74 44

www.hism.uwb.edu.pl
e-mail: sekretariat.hism@uwb.edu.pl

Wyszukiwanie w witrynie