Powrót do: Wydział Historii i Stosunków Międzynarodowych • Rada Wydziału

Rada Wydziału

Rada Wydziału Historii i Stosunków Międzynarodowych:

Dziekan – przewodniczący Rady Wydziału:

 • dr hab. Joanna Sadowska, prof. UwB

Prodziekani:

 • dr hab Tomasz Mojsik
 • dr Małgorzata Ocytko

Samodzielni pracownicy naukowo-dydaktyczni:

 • prof. dr hab. Teresa Chynczewska-Hennel
 • prof. dr hab. Małgorzata Dajnowicz
 • prof. dr hab. Cezary Kuklo
 • prof. dr hab. Antoni Mironowicz
 • prof. dr hab. Eugeniusz Mironowicz
 • prof. dr hab. Halina Parafianowicz
 • prof. dr hab. Wojciech Śleszyński
 • dr hab. Krzysztof Buchowski, prof. UwB
 • dr hab. Piotr Chomik, prof. UwB
 • dr hab. Krzysztof Filipow, prof. UwB
 • dr hab. Maciej Karczewski, prof. UwB
 • dr hab. Rafał Kosiński, prof. UwB
 • dr hab. Marzena Liedke, prof. UwB
 • dr hab. Oleg Łatyszonek, prof. UwB
 • dr hab. Karol Łopatecki, prof. UwB
 • dr hab. Adam Miodowski, prof. UwB
 • dr hab. Artur Pasko, prof. UwB
 • dr hab. Robert Suski, prof. UwB
 • dr hab. Jan Snopko, prof. UwB
 • dr hab. Krystyna Szelągowska, prof. UwB
 • dr hab. Grzegorz Zackiewicz, prof. UwB
 • dr hab. Krzysztof Boroda
 • dr hab. Mariusz Drozdowski
 • dr hab. Urszula Pawluczuk
 • dr hab. Oksana Voytyuk

 Przedstawiciele niesamodzielnych pracowników naukowo-dydaktycznych:

 • dr Radosław Poniat
 • dr Wojciech Walczak

Przedstawiciel pracowników niebędących nauczycielami akademickimi:

 • mgr Wioletta Szulc

Przedstawiciel Samorządu Studenckiego:

 • Ernest Czempiński


Kontakt

Wydział Historii i Stosunków Międzynarodowych
Uniwersytet w Białymstoku

Plac Niezależnego Zrzeszenia Studentów 1
15-420 Białystok
tel./fax: +48 85 745 74 44

www.hism.uwb.edu.pl
e-mail: sekretariat.hism@uwb.edu.pl

Wyszukiwanie w witrynie