Instytut Historii i Nauk Politycznych

Uniwersytetu w Białymstoku


Powrót do: Instytut Historii i Nauk Politycznych • Rekrutacja

Rekrutacja

JEŻELI…

 • chciałbyś rozwijać i utrzymywać w przyszłości kontakty zawodowe ze Wschodem w sferze
  gospodarczej, politycznej, kulturalnej,
 • poznać specyfikę komunikacji międzykulturowej i wykorzystać ją w pracy w
  różnych mediach,
 • prowadzić działalność gospodarczą w obszarze turystyki historycznej i promocji dziedzictwa
  kulturowego w regionie i na rynkach wschodnich,
 • posługiwać się dwoma językami obcymi, w tym jednym wschodnioeuropejskim

Wybierz STUDIA WSCHODNIE. Nowy, interdyscyplinarny kierunek, jedyny w tej części kraju studia stacjonarne I stopnia (licencjackie). Możliwość kontynuowania edukacji na studiach drugiego i trzeciego stopnia na kierunkach pokrewnych

JEŻELI…

 • jesteś humanistą,
 • interesuje Cię życie ludzi w minionych epokach,
 • chciałbyś wiedzieć więcej, np. dlaczego Spartan było 300 pod Termopilami,
 • usiłujesz zrozumieć, jak dziedzictwo przeszłości wpływa na świat współczesny,
 • planujesz pracę w muzeum, archiwum, szkole, telewizji, radiu, gazecie lub… w Sejmie,
 • marzysz o karierze naukowca

Wybierz HISTORIĘ. Ciekawe studia dla ciekawych ludzi. Studia stacjonarne I stopnia (licencjackie), II stopnia (magisterskie), III stopnia (doktoranckie)

Nowość! Grupa 40+ dla „starszych nastolatków” z zajęciami w godzinach popołudniowych.

JEŻELI…

 • masz interdyscyplinarne zainteresowania,
 • pasjonuje Cię współczesny świat, polityka, kultura, religia,
 • interesujesz się bezpieczeństwem międzynarodowym,
 • chciałbyś podjąć pracę w administracji państwowej bądź samorządowej,
 • marzysz o karierze polityka, redaktora, celnika, prezentera telewizyjnego czy dyplomaty

Wybierz STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE i spójrz na świat z szerszej perspektywy. Studia stacjonarne I stopnia (licencjackie), II stopnia (magisterskie)

STUDIA W INSTYTUCIE HISTORII I NAUK POLITYCZNYCH TO INTERESUJĄCE WYKŁADY I KONFERENCJE, PRACA W KOLE NAUKOWYM, ZAJĘCIA TERENOWE, PRAKTYKI, WYMIANY STUDENCKIE: ERASMUS, MOST

INSTYTUT HISTORII i NAUK POLITYCZNYCH
Uniwersytet w Białymstoku

Plac Niezależnego Zrzeszenia Studentów 1, 15–420 Białystok
tel. 85 745 74 43, 85 745 74 44

www.herodot.uwb.edu.pl
www.historia.uwb.edu.pl

WYDZIAŁOWA KOMISJA REKRUTACYJNA
Plac Niezależnego Zrzeszenia Studentów 1, 15-420 Białystok
Tel. 85 745 74 45, 85 745 74 91

Rejestracja: https://irk.uwb.edu.pl

ŁĄCZYMY TRADYCJĘ Z NOWOCZESNOŚCIĄKontakt

Plac Niezależnego Zrzeszenia Studentów 1, 15-420 Białystok
tel./fax: +48 85 745 74 43
www.historia.uwb.edu.pl
e-mail: historia@uwb.edu.pl

Wyszukiwanie w witrynie