Instytut Historii i Nauk Politycznych

Uniwersytetu w Białymstoku


Powrót do: Instytut Historii i Nauk Politycznych • Programy studiów

Programy studiów

 

Program studiów na kierunku studia wschodnie – NOWOŚĆ!!!

I stopnia, stacjonarne – wejdź

Program studiów na kierunku stosunki międzynarodowe:

I stopnia, stacjonarne – wejdź

II stopnia, stacjonarne – wejdź

 

Programy obowiązujące od roku 2012 na kierunku historia (dotyczą studentów I roku) – stacjonarne:

 I stopnia, stacjonarne – wejdź

II stopnia, ochrona i promocja – wejdź

II stopnia, historia kultury – wejdź

II stopnia, historia społeczna – wejdź

II stopnia, wojskowa – wejdź

II stopnia, wiedza o dawnej książce – wejdź

II stopnia, media i świat współczesny – wejdź

II stopnia, wschodnioeuropejska – wejdź


Program studiów na kierunku historia:

I stopnia, stacjonarne – wejdź

I stopnia, stacjonarne (obowiązuje od roku akad. 2010/2011) – wejdź

II stopnia, stacjonarne (obowiązuje od roku akad. 2010/2011) – wejdź

 

Program studiów na kierunku historia ze specjalnością (ochrona i promocja dziedzictwa kulturowego):

 I stopnia, niestacjonarne (obowiązuje od roku akad. 2010/2011) – wejdź

I stopnia, stacjonarne (obowiązuje od roku akad. 2010/2011) – wejdź

II stopnia, stacjonarne (obowiązuje od roku akad. 2010/2011) – wejdź

 

Program studiów na kierunku historia ze specjalnością (historia kultury):

II stopnia, stacjonarne (obowiązuje od roku akad. 2010/2011) – wejdź

 

Program studiów na kierunku historia ze specjalnością (historia społeczna):

 II stopnia, stacjonarne (obowiązuje od roku akad. 2010/2011) – wejdź

Kontakt

Plac Uniwersytecki 1, 15-420 Białystok
tel./fax: +48 85 745 74 43
www.historia.uwb.edu.pl
e-mail: historia@uwb.edu.pl

Wyszukiwanie w witrynie