Powrót do: Wydział Historii i Stosunków Międzynarodowych • Studia 40+

Studia 40+

Nowa oferta

Wydziału Historyczno-Socjologicznego

Uniwersytetu w Białymstoku!

STUDIA 40+

BEZPŁATNE STUDIA DLA OSÓB DOROSŁYCH

Od 2007 roku celem Unii Europejskiej stało się reformowanie tradycyjnych form szkolenia i metod pracy. Dziś każdy musi podnosić kwalifikacje i rozwijać swoje umiejętności. W tym celu stworzono europejski program „Uczenie się przez całe Ŝycie”. Uczenie się przez całe życie to fundamentalny warunek rozwoju osobistego współczesnego Europejczyka. Jego podstawą jest dostęp do edukacji na każdym etapie życia.

Wpisując się w ideę kształcenia ustawicznego, Wydział Historyczno-Socjologiczny UwB wychodzi z nowoczesną ofertą dania szansy na zdobycie wyższego wykształcenia osobom dorosłym. Proponujemy bezpłatne, stacjonarne studia, realizowane w systemie zajęć po południowych, we własnej grupie wiekowej „40+”, na następujących kierunkach:

historia (studia: 3.letnie licencjackie, 2.letnie magisterskie),

RELIGIOZNAWSTWO – nowość w ofercie (studia 3.letnie licencjackie),

studia wschodnie (studia 3.letnie licencjackie),

To oferta skierowana do osób, które:

  • nie zdążyły zrealizować marzenia o studiowaniu i zdobyciu dyplomu wyższej uczelni,
  • ponownie chcą poczuć się studentami,
  • w pełni chcą rozwinąć swoje zainteresowania i pasje,
  • chcą rozwinąć się intelektualnie, zrealizować odłożone niegdyś na bok ambicje, marzenia, tęsknoty…

Serdecznie zapraszamy na spotkanie z intelektualną przygodą STUDENTÓW 40+ !

* Studentom 40+, realizującym program kształcenia studiów stacjonarnych, przysługuje prawo do stypendiów socjalnych i naukowych.

…………………………………………………………………………..

Wydział Historyczno-Socjologiczny

Uniwersytet w Białymstoku

Plac Uniwersytecki 1, tel.085 745 74 44, 085 745 4443

www.hist-soc.uwb.edu.pl

 Kontakt

Wydział Historii i Stosunków Międzynarodowych
Uniwersytet w Białymstoku

Plac Niezależnego Zrzeszenia Studentów 1
15-420 Białystok
tel./fax: +48 85 745 74 43

www.hism.uwb.edu.pl
e-mail: sekretariat.hism@uwb.edu.pl

Wyszukiwanie w witrynie