Instytut Historii i Nauk Politycznych

Uniwersytetu w Białymstoku


Powrót do: Instytut Historii i Nauk Politycznych • Studia Wschodnie

Studia Wschodnie

studia I stopnia

bloki tematyczne do wyboru:

  • gospodarka państw postradzieckich.
  • gospodarka krajów Dalekiego Wschodu.
  • dziedzictwo kulturowe i turystyka historyczna.
  • wschód w kontekście informatyzacji i kultury globalnej

 

NOWOŚĆ!!!

  • język chiński (mandaryński)

 

Jakie przedmioty trzeba zdać na maturze, żeby studiować STUDIA WSCHODNIE w Instytucie Historii i Nauk Politycznych UwB?

Podstawą przyjęcia jest wynik egzaminu maturalnego z wybranego przez kandydata przedmiotu: historia, wiedza o społeczeństwie, język polski, język obcy, geografia.

 

 

Czego nauczysz się podczas studiów?

Kierunek STUDIA WSCHODNIE jest odpowiedzią na światową tendencję do tworzenia i rozwijania tzw. studiów regionalnych (area studies), które z powodzeniem realizowane są przez najważniejsze ośrodki akademickie na świecie. Unikatowość tego kierunku polega na tym, że oferuje on bloki tematyczne pozwalające na kompleksową analizę specyfiki najważniejszych krajów postradzieckich oraz Dalekiego Wschodu. Studia umożliwią zdobycie kwalifikacji pozwalających absolwentom na skuteczne nawiązywanie kontaktów o charakterze politycznym, kulturalnym, ekonomicznym i turystycznym z partnerami na rynkach wschodnich. Ważnym uzupełnieniem kompetencji zdobytych podczas studiów będzie umiejętność posługiwania się  językami obcymi, w tym jednym wschodnioeuropejskim oraz językiem chińskim (mandaryńskim). Zajęcia będą realizowane przez kadrę naukową Wydziału Historyczno-Socjologicznego, która od wielu lat prowadzi badania nad problematyką wschodnią oraz pracuje w wielokulturowym środowisku znajdującym się w bezpośrednim sąsiedztwie wielu krajów wschodnich.

 

Gdzie możesz pracować po ukończeniu STUDIÓW WSCHODNICH?

Dzięki szerokiej wiedzy z zakresu historii, kultury, religii, polityki, ekonomii, a także znajomości języków obcych absolwenci Studiów wschodnich będą mogli podjąć pracę jako specjaliści do spraw ekonomii, polityki i kultury krajów wschodnich. Wśród ich potencjalnych pracodawców znajdują się unijne i krajowe instytucje publiczne, placówki dyplomatyczne i konsularne, biura handlu zagranicznego, biura i organizacje turystyczne oraz podmioty prywatne odpowiedzialne za nawiązywanie i rozwijanie współpracy z partnerami wschodnimi, w tym za realizację założeń polityki wschodniej UE. Absolwenci studiów wschodnich mogą również liczyć na zatrudnienie w firmach utrzymujących kontakty handlowe z krajami wschodnimi, jak również w tych, które dopiero planują wejście na rynki wschodnie.Kontakt

Plac Niezależnego Zrzeszenia Studentów 1, 15-420 Białystok
tel./fax: +48 85 745 74 43
www.historia.uwb.edu.pl
e-mail: historia@uwb.edu.pl

Wyszukiwanie w witrynie