Powrót do: Wydział Historii i Stosunków Międzynarodowych • Seminaria i wystąpienia naukowe

Seminaria i wystąpienia naukowe

Tytuł wystąpienia Autor Organizator Data
Determinizm geopolityczny czy wykorzystanie szansy? Szlaki handlowe i kupcy palmyreńscy dr hab. Robert Suski, prof. UwB Seminarium wydziałowe 17.06.2020
Szyki wojsk Eryka Dahlberga. Propozycja modelu badawczego dr Mariusz Balcerek Workshop Centrum Badań Struktur… 16.06.2020
Czego możemy się dowiedzieć ze spisów ludności żydowskiej z końca XVIII wieku? dr Radosław Poniat Workshop Centrum Badań Struktur… 9.06.2020
Zwyczaje antroponimiczne warszawian w XV i początkach XVI wieku dr Piotr Łozowski Seminarium wydziałowe 4.06.2020
Monte Cassino 1944: Z perspektywy topografii pola boju mgr Łukasz Radulski Seminarium wydziałowe 28.05.2020
Przemiany w strukturach rodziny w wyniku specyficznej urbanizacji. Demograficzne aspekty kształtowania się kolejarskiego miasta Łapy w XIX i XX wieku mgr Jakub Dobrzyński Workshop Centrum Badań Struktur… 26.05.2020
Zjednoczenie Polskich Związków Zawodowych 1937–1939 dr hab. Grzegorz Zackiewicz, prof. UwB Seminarium wydziałowe 14.05.2020
Procesy modernizacyjne w tradycyjnym społeczeństwie Europy peryferyjnej. Problemy i metody dr Radosław Poniat Seminarium wydziałowe 7.05.2020
Plaga Cypriana, czyli nikomu nie ufaj? Od źródeł do literatury przedmiotu i z powrotem dr Michał Baranowski Workshop Centrum Badań Struktur… 5.05.2020
Czy czarna śmierć dotarła do Królestwa Polskiego w połowie XIV wieku? dr Piotr Guzowski Seminarium wydziałowe 30.04.2020
Sądownictwo w sprawach wojskowych a działalność instytucji skarbowych w Koronie w drugiej połowie XVII w. mgr Jan J. Sowa Workshop Centrum Badań Struktur… 20.04.2020
Koncepcja imperium: percepcja amerykańskiej potęgi w XXI wieku dr Dorota Miłoszewska Seminarium wydziałowe 15.04.2020
Wpływ zmian klimatu na gospodarkę wiejską Rzeczpospolitej przedrozbiorowej mgr Monika Kozłowska-Szyc Workshop Centrum Badań Struktur… 9.04.2020
Historia polityczna Litwy po 1990 r. – nagranie dr hab. Krzysztof Buchowski, prof. UwB Seminarium wydziałowe 30.03.2020
Badania historyczne i (niezmierzona) przestrzeń (teorii) dr Tomasz Mojsik Workshop Centrum Badań Struktur… 27.03.2020
Wykorzystanie zmiennych środowiskowych w analizie przestrzennej dr Radosław Poniat Workshop Centrum Badań Struktur… 23.03.2020
Wykorzystanie programu MapAnalyst w badaniach historyczno-kartograficznych na przykładzie mapy pogranicza Podlasia i Grodzieńszczyzny z 1706 roku dr hab. Karol Łopatecki,
prof. UwB
Workshop Centrum Badań Struktur… 18.03.2020
Analiza przestrzenna i problem autokorelacji (na przykładzie analfabetyzmu w Królestwie Prus) dr Radosław Poniat Workshop Centrum Badań Struktur… 16.03.2020


Kontakt

Wydział Historii i Stosunków Międzynarodowych
Uniwersytet w Białymstoku

Plac Niezależnego Zrzeszenia Studentów 1
15-420 Białystok
tel./fax: +48 85 745 74 44

www.hism.uwb.edu.pl
e-mail: sekretariat.hism@uwb.edu.pl

Wyszukiwanie w witrynie