Powrót do: Wydział Historii i Stosunków Międzynarodowych • Seminaria i wystąpienia naukowe

Seminaria i wystąpienia naukowe

Tytuł wystąpienia Autor Organizator Data
Monte Cassino 1944: Z perspektywy topografii pola boju mgr Łukasz Radulski Seminarium wydziałowe 28.05.2020
Przemiany w strukturach rodziny w wyniku specyficznej urbanizacji. Demograficzne aspekty kształtowania się kolejarskiego miasta Łapy w XIX i XX wieku mgr Jakub Dobrzyński Workshop Centrum Badań Struktur… 26.05.2020
Zjednoczenie Polskich Związków Zawodowych 1937–1939 dr hab. Grzegorz Zackiewicz, prof. UwB Seminarium wydziałowe 14.05.2020
Procesy modernizacyjne w tradycyjnym społeczeństwie Europy peryferyjnej. Problemy i metody dr Radosław Poniat Seminarium wydziałowe 7.05.2020
Plaga Cypriana, czyli nikomu nie ufaj? Od źródeł do literatury przedmiotu i z powrotem dr Michał Baranowski Workshop Centrum Badań Struktur… 5.05.2020
Czy czarna śmierć dotarła do Królestwa Polskiego w połowie XIV wieku? dr Piotr Guzowski Seminarium wydziałowe 30.04.2020
Koncepcja imperium: percepcja amerykańskiej potęgi w XXI wieku dr Dorota Miłoszewska Seminarium wydziałowe 15.04.2020
Sądownictwo w sprawach wojskowych a działalność instytucji skarbowych w Koronie w drugiej połowie XVII w. mgr Jan J. Sowa Workshop Centrum Badań Struktur… 9.04.2020
Historia polityczna Litwy po 1990 r. – nagranie dr hab. Krzysztof Buchowski, prof. UwB Seminarium wydziałowe 30.03.2020
Badania historyczne i (niezmierzona) przestrzeń (teorii) dr Tomasz Mojsik Workshop Centrum Badań Struktur… 27.03.2020
Wykorzystanie zmiennych środowiskowych w analizie przestrzennej dr Radosław Poniat Workshop Centrum Badań Struktur… 23.03.2020
Wykorzystanie programu MapAnalyst w badaniach historyczno-kartograficznych na przykładzie mapy pogranicza Podlasia i Grodzieńszczyzny z 1706 roku dr hab. Karol Łopatecki,
prof. UwB
Workshop Centrum Badań Struktur… 18.03.2020
Analiza przestrzenna i problem autokorelacji (na przykładzie analfabetyzmu w Królestwie Prus) dr Radosław Poniat Workshop Centrum Badań Struktur… 16.03.2020


Kontakt

Wydział Historii i Stosunków Międzynarodowych
Uniwersytet w Białymstoku

Plac Niezależnego Zrzeszenia Studentów 1
15-420 Białystok
tel./fax: +48 85 745 74 44

www.hism.uwb.edu.pl
e-mail: sekretariat.hism@uwb.edu.pl

Wyszukiwanie w witrynie