Powrót do: Wydział Historii i Stosunków Międzynarodowych • Struktura

Struktura

I. Zakład Historii Starożytnej

II. Zakład Historii Średniowiecza i Nauk Pomocniczych Historii (do końca XVIII wieku)

III. Katedra Historii Nowożytnej

       Zakład Historii Nowożytnej Polski

       Zakład Historii Nowożytnej Powszechnej

IV. Katedra Historii Społeczno – Gospodarczej, Demografii i Statystyki

V. Zakład Historii XIX wieku

VI. Zakład Historii Wojskowej i Stosunków Militarnych

VII. Zakład Stosunków Politycznych

VIII. Zakład Ruchów Społecznych i Politycznych

IX. Zakład Bezpieczeństwa Międzynarodowego

X. Zakład Historii Regionalnej

XI. Katedra Historii 1918 – 1945

        Pracownia Nauk Pomocniczych Historii XIX – XX w.

XII. Zakład Historii Najnowszej po 1945 roku

        Pracownia Współczesnych Stosunków Gospodarczych

XIII. Katedra Polityki Międzynarodowej

XIV. Katedra Historii Europy Środkowo–WschodniejKontakt

Plac Niezależnego Zrzeszenia Studentów 1, 15-420 Białystok
tel./fax: +48 85 745 74 43
www.historia.uwb.edu.pl
e-mail: historia@uwb.edu.pl

Wyszukiwanie w witrynie