Powrót do: Wydział Historii i Stosunków Międzynarodowych • Stypendia i akademiki

Stypendia i akademiki

Szanowni Państwo,

Informujemy, iż wnioski o przyznanie miejsca w domu studenta na rok akademicki 2020/2021 będą składane w formie elektronicznej – przez system USOS Web.

Terminy składania wniosków:

  • studenci kontynuujący studia składają (w systemie) wniosek w terminie do 10 sierpnia 2020,
  • kandydaci przyjęci na pierwszy rok studiów składają (w systemie) wniosek w terminie do 15 września 2020.

Zgodnie z Zarządzeniem nr 60 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 17 lipca 2020 r. w sprawie zmian w Zarządzeniu nr 30 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 27 września 2019 r. w sprawie Regulaminu świadczeń dla studentów Uniwersytetu w Białymstoku,   „Do wniosku należy dołączyć oświadczenie o dochodach za rok kalendarzowy poprzedzający rok akademicki, w którym składany jest wniosek, wraz z dokumentacją potwierdzającą dochody rodziny” – obecnie oznacza to rok kalendarzowy 2018.

Prosimy o zapoznanie się z informacjami dotyczącymi:

https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/t32/1/28/1f449.png Załączników do wniosku o stypendium socjalne

https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/t32/1/28/1f449.png Zaktualizowany harmonogram czynności w postępowaniach dotyczących przyznawania miejsc w Domach Studenta na rok akademicki 2020/2021 (z dn.16.09.2020).

https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/t32/1/28/1f449.png Utratą/uzyskaniem dochodu

oraz

https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/t32/1/28/1f449.png Instrukcją dostępną na stronie Uniwersytetu w Białymstoku w zakładce Student – Domy studenta

KONTAKT:

mgr Paulina Zawistowska 

mail:   p.zawistowska@uwb.edu.pl

telefon: 85 745 74 97

pok. 116Kontakt

Wydział Historii i Stosunków Międzynarodowych
Uniwersytet w Białymstoku

Plac Niezależnego Zrzeszenia Studentów 1
15-420 Białystok
tel./fax: +48 85 745 74 44

www.hism.uwb.edu.pl
e-mail: sekretariat.hism@uwb.edu.pl

Wyszukiwanie w witrynie