Powrót do: Wydział Historii i Stosunków Międzynarodowych • Studia Podlaskie – archiwum

Studia Podlaskie – archiwum

TOMY I-XXVI „STUDIÓW PODLASKICH”

Treść tomów I-XXVI z lat 1989-2018 jest dostępna na stronie Repozytorium Uniwersytetu w Białymstoku:

https://repozytorium.uwb.edu.pl/jspui/handle/11320/268Kontakt

Wydział Historii i Stosunków Międzynarodowych
Uniwersytet w Białymstoku

Plac Niezależnego Zrzeszenia Studentów 1
15-420 Białystok
tel./fax: +48 85 745 74 44

www.hism.uwb.edu.pl
e-mail: sekretariat.hism@uwb.edu.pl

Wyszukiwanie w witrynie