Powrót do: Wydział Historii i Stosunków Międzynarodowych • Studia Podlaskie – kontakt

Studia Podlaskie – kontakt

KONTAKT

Adres Redakcji

Wydział Historii i Stosunków Międzynarodowych, Uniwersytet w Białymstoku

Pl. Niezależnego Zrzeszenia Studentów 1, 15-420 Białystok

Kontakt telefoniczny +(48) 85 745-74-44, tel/fax +(48) 85 745-74 43

Grzegorz Zackiewicz (redaktor naczelny), e-mail: g.zackiewicz@uwb.edu.pl

Elżbieta Bagińska (sekretarz redakcji), e-mail: studiapodlaskie@uwb.edu.plKontakt

Wydział Historii i Stosunków Międzynarodowych
Uniwersytet w Białymstoku

Plac Niezależnego Zrzeszenia Studentów 1
15-420 Białystok
tel./fax: +48 85 745 74 44

www.hism.uwb.edu.pl
e-mail: sekretariat.hism@uwb.edu.pl

Wyszukiwanie w witrynie