Instytut Historii i Nauk Politycznych

Uniwersytetu w Białymstoku


Powrót do: Instytut Historii i Nauk Politycznych • Studia Podlaskie

Studia Podlaskie

Ukazuje się od: 1989 rok

Redaktor naczelny: dr hab. Grzegorz Zackiewicz, prof. UwB

ISSN: 0867 – 1370

DOI: 10.15290
Adres redakcji: Instytut Historii i Nauk Politycznych UwB;
pl. NZS 1; 15 – 420 Białystok;
tel./fax +48 85 745 74 43, +48 85 745 74

Adres e-mail: studiapodlaskie@uwb.edu.pl

dostępne numery czasopisma – wejdź

Periodyczność: rocznik

Format: B5

Medium: papierowe (pierwotne) i elektroniczne

Nakład: 150

Bazy:

CEJSH: od 2006

BazHum

Wydawca – Wydawnictwo Uniwersytetu w BiałymstokuKontakt

Plac Niezależnego Zrzeszenia Studentów 1, 15-420 Białystok
tel./fax: +48 85 745 74 43
www.historia.uwb.edu.pl
e-mail: historia@uwb.edu.pl

Wyszukiwanie w witrynie