Instytut Historii i Nauk Politycznych

Uniwersytetu w Białymstoku


Powrót do: Instytut Historii i Nauk Politycznych • Studia podyplomowe

Studia podyplomowe

 Internetowa Rejestracja Kandydatów – wejdź

 

Program studiów podyplomowych

Podyplomowe Studia Wiedzy o Społeczeństwie – wejdź

Podyplomowe Studia Ochrony i promocji dziedzictwa kulturowego – wejdź

Podyplomowe Studia Archiwistyki – wejdź

Podyplomowe Studia Historii – wejdź

Podyplomowe Studia Genealogiczne – wejdź

Podyplomowe Studia Doskonalące dla nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych: historia, kultura, społeczeństwo – wejdź

Podyplomowe Studia Równość kobiet i mężczyzn w edukacji szkolnej – wejdź

 Regulamin studiów podyplomowych

 

Zajęcia

Terminarz zjazdów 2017/2018:

Terminarz zjazdów Studiów Podyplomowych

Rozkład zajęć II roku Podyplomowych Studiów Historii

 Kontakt

Plac Niezależnego Zrzeszenia Studentów 1, 15-420 Białystok
tel./fax: +48 85 745 74 43
www.historia.uwb.edu.pl
e-mail: historia@uwb.edu.pl

Wyszukiwanie w witrynie